Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Stöd för rökstopp bristvara på vårdcentral

Publicerad: 4 april 2008, 11:53

Varannan vårdcentral saknar organiserad rökavvänjning för sina patienter med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Många saknar också den kontakt med dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut som rekommenderas, enligt en västsvensk studie.


Sedan 2003 finns ett nationellt vårdprogram för KOL och år 2004 kom riktlinjer från Socialstyrelsen. Men fortfarande uppfyller primärvården inte alla rekommendationer. Det visar en enkät som besvarades av 173 primärvårds­enheter i Västra Götaland och i Landstinget Halland.

– Framför allt finns det utrymme för förbättringar när det gäller rökavvänjning och multidisciplinärt omhändertagande, säger Jörgen Thorn, verksamhetschef vid Biskopsgårdens vårdcentral i Göteborg och ansvarig för studien som publiceras i Primary Care Respiratory Journal.

Bara ungefär hälften av vårdcentralerna hade ett strukturerat rökavvänjningsprogram, med utbildad personal.

– Det är för dåligt. Eftersom rökning är den viktigaste orsaken till KOL borde detta vara självklart, säger Jörgen Thorn.

På grund av sjukdomsbilden rekommenderas ett multidisciplinärt omhändertagande av patienterna med dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Studien visar dock att färre än 15 procent av vårdcentral­erna hade tillgång till en dietist och bara 25–35 procent hade tillgång till sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.
Däremot hade 69 procent en läkare som var ansvarig för KOL-vården, och 81 procent hade en ansvarig KOL-sjuksköterska vilket också rekommenderas i gällande riktlinjer.
Nästan alla vårdcentraler hade spirometriutrustning och över 90 procent uppgav att de använde den flera gånger i veckan.

– Vi har lyckats sprida spirometrianvändandet, det fungerar relativt bra. Men det behövs fortfarande mer utbildning om hur utrustningen ska hanteras, säger Jörgen Thorn.
Bara hälften av vårdcentralerna kalibrerade nämligen spirometern regelbundet, vilket är viktigt för att diagnosen ska bli korrekt.

Vårdcentraler med ett befolkningsunderlag på minst 8 000 invånare, hade oftare personal som var ansvariga för KOL-vården och de använde också spiro­metri mer regelbundet än mindre vårdcentraler.

Sympatistudien, som presenterades vid lungmedicinkongressen ERS i Stockholm i höstas visar också att följsamheten till Socialstyrelsens riktlinjer för KOL är bristfällig, se Dagens Medicin nr 30/07.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev