Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Stöd till anhöriga bra sätt att spara pengar

Publicerad: 22 April 2002, 12:10

Det lönar sig att ge anhörigvårdare extra stöd och vård. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Socialstyrelsen.


- Genom att satsa små summor kan det förhindra att personer kommer in på särskilda boenden. Därmed kan kommunerna spara kostnader på miljonnivå, säger Tove Jörgensen, lektor i samhällsfarmaci vid Göteborgs universitet och ansvarig för rapporten.  I undersökningen ingår 56 personer som vårdar en nära släkting eller vän i hemmet. Samtliga bor i Varbergs kommun, som sedan augusti 2000 i en försöksverksamhet satsar på att ge anhörigvårdare extra stöd och hjälp. Fem så kallade anhörigombud söker upp och undersöker stödbehovet hos den som vårdar en närstående.  Några fick åka på teaterresa  Anhörigvårdarna har erbjudits en gratis hälsokontroll hos en läkare och ett hälsosamtal med en distriktssköterska. De har även fått ta del av friskvårdande insatser, som till exempel massage, vattengympa och meditation, eller fått en resa till ett spa, släktingar eller vänner, eller en teaterresa.  I snitt har de friskvårdande insatserna kostat 2400 kronor per anhörigvårdare. Om man lägger till kostnader för hälsokontroll och hälsosamtal, har kommunen betalat totalt 165390 kronor för anhörigvårdarnas extra stöd.  Och det är billigt, enligt rapportens slutsatser. De insatser anhörigvårdarna gör för sina sjuka släktingar och vänner är omfattande och sparar stora pengar åt kommunen.  Många vårdade är dementa  - Genom att satsa på hälso- och friskvårdande insatser bevarar man anhörigvårdarnas fysiska och mentala hälsa, säger Tove Jörgensen, som då hon skrev rapporten arbetade inom Hallands FoU-enhet för äldre- och handikappomsorg.  Ungefär varannan vårdtagare hade en demenssjukdom och var femte hade drabbats av stroke. Mer än var tredje anhörigvårdare uppger att de hjälper vårdtagaren "med allt". Och 17 vårdtagande personer behöver tillsyn "dygnet runt".  Enligt rapporten talar det för att många av vårdtagarna behöver mer hjälp än vad hemtjänsten kan erbjuda, vilket innebär att ett äldreboende är det enda alternativet när anhörigvårdaren inte orkar.  Om samtliga 56 vårdtagare i rapporten skulle ha bott på ett kommunalt äldreboende, hade det kostat mellan 15 och 23 miljoner kronor per år.  Anhörigvårdarna i undersökningen var alla äldre än 65 år. Många av dem hade själva problem med hälsan. Nästan var tredje hade en hjärt-kärlsjukdom och flera hade ryggproblem, diabetes eller cancer. Dessutom använde de i snitt över tre läkemedel per person.  Men efter sex månader med det särskilda stödet hade anhörigvårdarnas utnyttjande av sjukvården gått ned. Då projektet inleddes var den totala kostnaden för anhörigvårdarnas sjukvårdskontakter 288531 kronor. Efter sex månader hade den summan gått ned till 250965 kronor - nästan 40000 kronor mindre.  - Förhoppningsvis innebär hälsosamtalet och hälsokontrollen att något hälsoproblem fångas upp och kan åtgärdas, säger Tove Jörgensen.  Stödinsatser blir permanenta  Enligt Åke Fagerberg, anhörigkonsulent i Varbergs kommun, ska de friskvårdande stödinsatserna till anhörigvårdarna permanentas.  - De flesta anhörigvårdare har en vilja att vårda sina nära och kära oavsett om de får hjälp av kommunen eller inte. Det är vår skyldighet att se till så att de klarar av det, säger Åke Fagerberg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev