Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stor brist på vårdplatser väntas vid pandemi

Publicerad: 19 april 2006, 12:33

Landets smittskyddsläkare är osäkra på hur medicinska prioriteringar ska göras vid en pandemi. De har även problem med att veta var deras ansvarsområde börjar och slutar.


Landstingens beredskap för en pandemi har både styrkor och svagheter. Det konstaterar Socialstyrelsens smittskyddsenhet som nu ställt samman en rapport med uppgifter om pandemiberedskapen från smittskyddsläkarna i landet.  Styrkan är, enligt myndigheten, att landstingen fört upp pandemiberedskapen på dagordningen på ett tydligt sätt och att det finns goda förutsättningar att klara av massvaccinationer bland befolkningen.

Det finns även beredskap för att omhänderta patienter med misstänkt fågelinfluensa, H5N1.

Personalförsörjning kritisk del  Dagens Medicin har tidigare skrivit om preliminära resultat från enkäten, se nr 13/06.  Den slutliga rapporten visar, föga förvånande, att personalförsörjning samt problem med att få fram tillräckligt med vårdplatser är de svagaste länkarna i landstingens pandemiberedskapsarbete.

Smittskyddsläkarna är eniga om att efterfrågan på vårdplatser i slutenvården vida kommer att överstiga tillgången. Därför behöver planeringen för detta intensifieras.

Smittskyddsläkarna dras, enligt Socialstyrelsen, in i diskussioner om hur prioriteringarna ska göras när läkemedel ska fördelas till samhällsviktiga funktioner vid en pandemi.

- Det finns de som, felaktigt, förväntar sig att smittskyddsläkarna ska peka ut de områden som ska prioriteras med medicin. Men antivirala läkemedel är inte den avgörande strategin för hur samhället ska hantera en pandemi. Effekterna av pandemin får inte medikaliseras, säger Anders Lindberg, sakkunnig på Socialstyrelsens smittskyddsenhet, och den som sammanställt rapporten.

Smittskyddsläkarna ska, enligt Socialstyrelsen, primärt ta ansvar för pandemins effekter på sjukvården.

- Om var tredje bussförare är borta på grund av influensa så är ju detta en sak för bussbolaget. Det är ingenting som en medicinsk instans ska sköta, säger Anders Lindberg.

Även om rapporten i stora drag ger en positiv bild av landstingens pandemiberedskap är Anders Lindberg inte nöjd.

- Allt är inte frid och fröjd. Det finns en rad saker att arbeta vidare med. Därför kommer vi att stärka smittskyddsenheten med ett par personer som uteslutande ska arbeta med att bistå landstingen med beredskapsarbetet, säger han.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev