Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Stor osäkerhet om triage

Publicerad: 26 november 2008, 15:27

Fler och fler kliniker inför modeller för prioritering av akutpatienter, så kallad triage. Men modellerna är många och de saknar vetenskapligt stöd.


Triage har hastigt seglat upp som ett nytt begrepp inom sjukvården.

– I en rundringning till olika sjukhus visade det sig att 30 procent inte har infört något system för triage. För några år sedan var det 65 procent av sjukhusen som inte hade någon metod för triage, sade Katarina Göransson, forskningsansvarig sjuksköterska vid akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, vid ett symposium om sållningssystemet vid Rikstämman i dag.

– Triage är prioritering av akuta patienter utifrån medicinsk angeläghetsgrad och tillgängliga resurser, förklarade Sven Oredsson, verksamhetschef vid akutcentrum i Helsingborg och moderator för symposiet.

Men hur den prioriteringen ska ske finns det ingen konsensus kring. Katarina Göransson redogjorde för ett flertal olika modeller för triage. Den modell som används mest i Sverige benämns MTS, Manchester Triage System, men andra principer är på uppåtgående.

De olika formerna av triage är validerade i olika grad, men någon övertygande evidens finns inte för någon av dem.

– Vi har hamnat i ett läge där vi infört, eller är på väg att införa, ett antal system som har klen vetenskaplig grund, konstaterade Ulf Ekelund, docent och överläkare vid akutmottagningen i Lund.

Optimalt hade varit om en enhetlig modell för triage införts i liten skala och utvärderats samtidigt, ansåg han.

Nasim Farrokhina, läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och projektledare vid Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, berättade att myndigheten ser över modeller för triage och att en rapport beräknas vara färdigställd till nästa vinter.

Hur ska ett sjukhus som i dag inte använder någon modell för triage göra? Bör man invänta SBU-rapporten? Den frågan kom upp vid paneldiskussionen efter symposiet. Svaret var lite svävande.

– Det är viktigt att inte rusa in i system som är ovaliderade, men står man i en situation med dålig patientsäkerhet kanske man ska överväga att införa något av de större systemen för triage, sa Katarina Göransson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev