Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stora brister i äldres läkemedelsanvändning

Publicerad: 3 mars 2005, 09:21

Det finns stora brister i läkemedelsanvändningen bland äldre. Detta får allvarliga konsekvenser för den enskildes hälsa.


Därför krävs krafttag för en förbättrad uppföljning av läkemedelsbehandlingen av de äldre, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

I nästan hälften av landets kommuner kompenseras platsminskningen i särskilda boenden med hemtjänstinsatser. Två tredjedelar av dessa kommuner kan bara erbjuda en mindre grupp äldre mer anpassade insatser. Anhöriganställningar och anhörigbidrag är i sådana fall ett vanligt sätt att möta behoven.

"För många äldre innebär läkemedel att de kan leva ett gott liv trots ohälsa. Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning behöver emellertid förbättras. Felaktig läkemedelsanvändning får allvarliga konsekvenser såväl för den enskildes hälsa, som för samhällets ekonomi. Det finns i dag tillräckligt med underlag för att kräva att uppföljning av läkemedelsbehandling får ett tydligt författningsstöd", skriver Socialstyrelsen i rapporten Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2004.

- För många äldre innebär läkemedel att de kan leva ett gott liv trots ohälsa. Samtidigt är läkemedelsrelaterade problem vanliga hos äldre. Här behövs krafttag för att förbättra kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning, säger Christer Neleryd, chef för äldreenheten vid Socialstyrelsen.

Äldres rehabiliteringsbehov uppmärksammas i dag i högre grad. Men arbetet med att stödja de anhöriga behöver förbättras liksom kompetensen hos personalen, skriver Socialstyrelsen.

- Kommunernas kostnader för vård och omsorg om äldre uppgick 2003 till drygt 78 miljarder kronor. Det är stora skillnader i kostnader för vård och omsorg om äldre både mellan kommuner och per hjälpt person. Det är något som behöver analyseras i relation till vårdens och omsorgens struktur och kvalitet. Här ligger också stora möjligheter till ett bättre resursutnyttjande, säger Christer Neleryd i ett pressmeddelande.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev