Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Stora brister i vården av självmordsbenägna patienter

Publicerad: 19 Juli 2007, 12:21

Det finns stora brister i vården av självmordsbenägna patienter. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Bland annat handlar det om att riskbedömningar inte görs, att vårdprogram inte används och att samverkan mellan inblandade parter brister.


Sedan den 1 februari 2006 ska alla självmord som begås av en patient inom en månad efter den senaste kontakten med vården anmälas enligt lex Maria. Nu har Socialstyrelsen granskat 153 av de självmord som anmäldes under 2006.
I mer än hälften, 81, av fallen har Socialstyrelsen framfört kritik mot vårdgivaren.
Brist på rutiner på olika områden är den vanligaste kritiken. I närmare 40 procent av de granskade fallen fanns ingen bedömning av risken för självmord dokumenterad. Fastlagda vårdprogram för självmordsbenägna patienter har bara använts i 30 procent av fallen och i vissa landsting inte alls. För hela 66 procent av patienterna i studien fanns inte heller någon vårdplan.

Sammanlagt har 367 självmord anmälts till Socialstyrelsen under 2006, men alla ärenden var inte avslutade när undersökningen inleddes och kunde därför inte ingå i sammanställningen.
– Det är mycket betydelsefullt att vården lämnat in det omfattande material som man gjort genom alla dessa anmälningar. Bakom varje lex Maria-anmälan om självmord finns ett traumatiskt misslyckande kännbart för såväl anhöriga som för vården. Men varje utredning vi kan göra i efterhand blir ett led i att förebygga nya självmord, säger Helena Silfverhielm, medicinalråd vid Socialstyrelsen, i en kommentar.
När materialet för 2006 är komplett vill Socialstyrelsen titta närmare på några områden, bland annat på eventuella regionala skillnader. Myndigheten vill också utreda om det faktum att de flesta män i materialet har begått självmord i juli månad har något samband med nedsatt tillgänglighet och mindre erfaren personal i tjänst inom vården.

Socialstyrelsen föreslår en lång rad åtgärder för att förbättra vården. Bland annat att riskbedömningar bör göras rutinmässigt och strukturerat, att journaldokumentationen bör förbättras och att samverkan mellan olika vårdenheter och mellan vården och patienten och dennes närstående bör bli bättre.
Enligt rapporten har många vårdgivare redan kommit relativt långt i arbetet med att förbättra sina rutiner.

Läs rapporten på Socialstyrelsens hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev