Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stora förhoppningar på proposition om forskning

Publicerad: 3 december 2003, 10:11

Mer forskning om hur olika grupper av patienter använder receptbelagda läkemedel och en ökad satsning på forskning inom hälsoekonomi. Det är några av de önskemål som Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har angående den forskningspolitiska propositionen som förväntas nästa år.


Förhoppningarna på den forskningspolitiska propositionen är stora. Drygt ett 40-tal skrivelser har redan inkommit till regeringskansliet.   Utbildningsminister Thomas Östros har också i flera sammanhang betonat att det handlar om en tung proposition som radikalt ska förstärka möjligheterna till forskning.  LFN vill se mer forskning både om patienters faktiska läkemedelsanvändning och i vilken utsträckning olika grupper, kvinnor, män, yngre, äldre och människor med olika etnisk bakgrund, får läkemedelsbehandling som svarar mot deras behov. Ett annat område som LFN också vill se en satsning på är forskning om konkurrenssituationen på den svenska läkemedelsmarknaden.   Vill satsa på forskning om äldre  Svensk sjuksköterskeförening vill inte oväntat se en fortsatt satsning på omvårdnadsforskning med hänvisning till en åldrande befolkning och därmed vård av multipla sjukdomstillstånd.  Kommunförbundet och Landstingsförbundet vill lyfta fram sektorsövergripande frågor som är viktiga för forsknings- och utvecklingsarbetet i kommuner och landsting och belysa forskningens betydelse för förbättrings- och förnyelsearbetet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev