Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stora krav på hemvård om pandemi bryter ut

Publicerad: 15 februari 2005, 12:21

Trycket på den lokala sjukvården skulle bli mycket stort vid en stor influensaepidemi. Insjuknade ska helst bedömas i sin hemmiljö för att minska smittspridningen och sjuk- vårdspersonal omplaceras till hemsjukvården.


Det framgår av Socialstyrelsens pandemiplan som presenterades i går, tisdagen den 15 februari. Så många patienter som möjligt bör bedömas och vårdas genom vad Socialstyrelsen kallar "en lättillgänglig och kvalificerad hemsjukvård". Det kommer att ställa stora krav på den kommunala sjukvården, hemtjänstpersonal och personal på äldreboenden.

Hemsjukvårdsgrupperna kan bestå av en läkare och en sjuksköterska. Socialstyrelsen räknar med ett scenario liknande spanska sjukan, vilket skulle innebära 320 öppenvårdsfall per 100 000 invånare och dag och totalt 1,2 miljoner svenskar i behov av vård. Om alla dessa ska tas om hand i hemmet krävs 32 hemsjukvårdsgrupper per 100 000 invånare. Sjukvårdspersonal från slutenvården omplaceras under en pandemi till sådan hemsjukvård.

Isolering av patienter nödvändigt  De influensasjuka som kommer till primärvård och sjukhus måste hållas åtskilda från andra patienter, vilket ställer stora krav på sjukvårdspersonal och tillgång till vårdplatser.  En epidemi uppskattas vara i omkring sex veckor. Omkring 50 slutenvårdsplatser per 100 000 invånare och dag skulle troligen behövas. Ett medelstort landsting, 400 000 invånare, bör planera för 200 extra vårdplatser, med möjlighet att öka dessa till 400 under en kortare tid.

Det är också den lokala sjukvården som får stå för distributionen av ett eventuellt vaccin och av antivirala medel. Det är troligt att det blir brist på bådadera, vilket leder till ett enormt tryck från allmänheten.

Vid en pandemi gäller andra riktlinjer för vilka som ska få vaccin och läkemedel än normalt. I första hand ska alltid personer med hög risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp prioriteras. Men vid en pandemi som slår hårt mot personer i yrkesverksam ålder måste vissa grupper i samhället, som sjukvårdspersonal, prioriteras.

Sjukvårdspersonal och personal i den kommunala omsorgen blir mycket utsatta för exponering av influensavirus, särskilt i början av epidemin.

Ransonering av antivirala medel  Antivirala medel kommer troligen att spela en viktig roll i pandemins första skede innan ett vaccin finns framtaget. Hur effektiva dessa medel är som profylax och behandling i en sådan situation är oklart. Den grupp som i första hand ska få tillgång till oseltamivir, Tamiflu, är personer med hög risk för komplikationer eller allvarligt sjukdomsförlopp och som redan har utsatts för smitta eller nyligen har insjuknat.  För sjukvårdspersonal och andra viktiga samhällsfunktioner rekommenderar Socialstyrelsen ett äldre antiviralt medel, amantadin, som långtidsprofylax.

Socialstyrelsen föreslår att ett nationellt beredskapslager ska innehålla 220 000 behandlingskurer oseltamivir för personer som har utsatts för smitta, 200000 behandlingskurer amantadin för profylax och 125000 kurer oseltamivir för profylax till viktiga samhällsgrupper.

Dessutom uppmanas alla landsting att hålla sig med ett lager som motsvarar fem års normalförbrukning av oseltamivir.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev