Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stora skillnader mellan regionerna i lungcancervården

Publicerad: 24 juni 2008, 09:11

Svenska lungcancerpatienter får vänta olika länge på behandlingsbeslut. Snabbast går det i norr – och långsammast i Stockholm.


Enligt nuvarande rekommendationer ska det inte gå mer än 28 dagar från det att en remiss anlänt till en utredande klinik till att ett behandlingsbeslut fattats vid nyupptäckt lungcancer.

Enligt den första rapporten från det nationella registret för lungcancer, som presenteras i dag, nås dock målet i skiftande grad i landets sjukvårdregioner.  I norra sjukvårdsregionen fick över 60 procent av patienterna ett behandlingsbeslut inom 28 dagar, att jämföra med 34 procent av patienterna i Stockholm-Gotlandregionen. I de västra och sydöstra sjukvårdsregionerna hade endast drygt 40 procent av patienterna fått ett behandlingsbeslut inom den rekommenderade tiden.

– I den här studien har vi inte sett att väntetiden påverkar överlevnaden för patienterna. Men att vänta i flera månader på att få veta vilken behandling man ska få innebär en mycket stor psykisk och känslomässig påfrestning för patienten som ingen ska behöva genomlida, säger Gunnar Wagenius, onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande för Nationellt register för lungcancer.

Tiden från remiss till provtagningsdatum skilde sig också tydligt åt mellan regionerna. Den genomsnittliga väntetiden var 10 dagar i den norra sjukvårdsregionen och 22 dagar i Stockholm-Gotlandregionen.

Undersökningen har också jämfört överlevnaden vid tidigt upptäckt lungcancer. Den var högst i Stockholm-Gotlandregionen, och lägst i Norra sjukvårdsregionen. Enligt rapportförfattarna kan detta bland annat bero på att behandlingsintensiteten var högre vid tidigare stadier av sjukdomen i Stockholm-Gotlandregionen, jämfört med andra delar av landet. Dessutom kan patienterna i Stockholm-Gotlandregionen ha genomgått mer omfattande utredningar än på andra håll, menar författarna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev