Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stora skillnader när länder lät läkemedel bli receptfria

Publicerad: 7 oktober 2014, 05:30

Foto: Marcus Ericsson/Bildbyrån

På andra sidan jorden är de snabbast på att låta receptbelagda läkemedel bli receptfria.


Forskare har gjort en jämförelse av hur sex olika länder har fört över tidigare receptbelagda läkemedel till receptfria. Normalt brukar Storbritannien framhållas som ett föregångsland när det gäller att receptbefria, ”switcha”, läkemedel, men enligt studieresultaten är det Nya Zeeland som kniper förstaplatsen.

Under perioden 2003 till 2013 receptbefriades 16 läkemedel i Nya Zeeland som också var det land som hade flest ”first in world”-switchar. Storbritannien var det land där näst flest läkemedel receptbefriades under perioden.

USA, Australien och Nederländerna var de länder där minst antal receptbelagda läkemedel fick ändrad status.

Som ett exempel på skillnadernas effekter konstaterar studieförfattarna att en läkemedelskonsument i Storbritannien kunde självmedicinera med icke-sederande antihistaminer 19 år tidigare än en läkemedelskonsument i USA.

Fördelar med att fler läkemedel receptbefrias som lyfts fram i artikeln är bland annat att det kan minska underbehandling och att det kan minska kostander för samhället. Enligt en uppskattning ska cirka 75 miljoner euro, motsvarande 683 miljoner kronor, ha sparats under ett år i sex länder i Europa efter att triptaner, som används vid migrän, receptbefriades. Som risker framhålls bland annat att det kan öka missbruk eller att läkemedel används vid fel diagnos.

I artikeln resonerar forskarna kring om ett skäl till att Nya Zeeland och Storbritannien har legat i framkant kan ha att göra med att vissa receptfria läkemedel där enbart får säljas på apotek. Den teorin stöds av att alla receptfria läkemedel i USA, som hade relativt få switchar, också får säljas utanför apotek. Å andra sidan har Nederländerna en lista receptfria läkemedel som endast får säljas på apotek, vilket forskarna påpekar talar för att det finns andra faktorer som är viktiga för om läkemedel kan receptbefrias.

Forskarna anser att deras resultat pekar på ett utrymme för Nederländerna, Australien och USA att receptbefria fler läkemedel så som Nya Zeeland och Storbritannien har gjort.

Enligt Kerstin Claesson, gruppchef på Läkemedelsverket, kan det finnas många skäl till att det är stora skillnader mellan hur läkemedel görs tillgängliga för egenvård.

– I vissa länder är tillgången på sjukvård större och så kan terapitraditionerna skilja mycket länder emellan. Sedan ska vi inte glömma att företagen gör en kommersiell värdering av om de vill ansöka om receptfrihet för sina läkemedel, säger hon till Dagens Apotek.

En mindre jämförelse som Dagens Medicin har gjort pekar på att Sverige har relativt få läkemedel som gått från receptbelagt till receptfritt.

Kerstin Claesson framhåller att det är många frågor som bör besvaras och utredas innan ett läkemedel kan släppas för försäljning i egenvården.

– Man måste se till riskerna med att läkemedlet används utan medicinsk övervakning. När vi bedömer om ett läkemedel ska receptbefrias ser vi direkta risker som toxicitet, interaktioner och biverkningar. Vi bedömer också indirekta risker som om användning kan fördröja diagnos av underliggande sjukdom, säger hon.

Läs hela studien:

Widening Consumer Access to Medicines through Switching Medicines to Non-Prescription: A Six Country Comparison

Relaterat material

Då receptbefriades läkemedlet i Sverige

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev