Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Större risk för att barn dör vid alternativ födsel

Publicerad: 14 April 2004, 11:32

Förstföderskor inom ABC-vård löper större risk att få barn som dör i samband med förlossningen än de som föder traditionellt, enligt en avhandling. Förflyttning till ordinarie förlossning kan vara en riskfaktor, liksom inställningen till förlossningen.


- Man ska inte tro att det är farligt att föda barn vid ABC-enheter, men det kan finnas något hos kvinnorna som valt denna vårdform som man ska vara mer observant på, säger Karin Gottvall, barnmorska och doktorand vid institutionen för omvårdnad på Karolinska institutet.   Hon understryker att resultaten visserligen är statistiskt säkerställda men att den ökade risken för att barn till förstföderskor dör i samband med förlossningen är liten.   Karin Gottvalls doktorsavhandling ABC-vård, kvinnans framtida barnafödande och barnets hälsa, har följt 3 256 mammor som var inskrivna vid ABC-enheten på Södersjukhuset i Stockholm mellan 1989 och 1999. ABC står för Alternative Birth Care, det vill säga alternativ förlossningsvård, se även faktaruta.  Att kvinnorna var inskrivna i ABC-vården innebär inte nödvändigtvis att de fött på ett alternativt sätt. 32 procent hade överförts till ordinarie vård under graviditet eller förlossning då det uppstått komplikationer eller då det funnits behov av smärtlindring.  Jämfört med kontrollgruppen, kvinnor inskrivna i ordinarie förlossningsvård, fanns det i ABC-gruppen som helhet ingen säkerställd skillnad vad gällde perinatal dödlighet, dödlighet vid förlossningen och sex dagar därefter.

Har inte hittat någon orsak  Men för förstföderskor fanns en ökad risk att få barn som avled under förlossningen eller veckan därefter, 0,94 procent hos de ABC-inskrivna mammorna jämfört med 0,52 procent hos dem i kontrollgruppen. Främst var det risken för död under själva förlossningen som var högre hos förstföderskorna inom ABC-enheten.  - Vi har inte hittat någon orsak till detta, men från tidigare forskning vet vi att kvinnor som väljer ABC-vård är intresserade av födandets psykosociala aspekter och mer kritiska till medicinska ingrepp. I vissa fall kan dessa attityder öka risken för komplikationer, säger Karin Gottvall.  - Om mamman, på grund av komplikationer, förflyttas från ABC-enheten till ordinarie förlossningsvård finns en risk att det tar längre tid innan det fattas beslut om åtgärder. Det kan även finnas förväntningar på att allt ska vara normalt med mamman från ABC-enheten och att man då inte är tillräckligt observant på tecken som visar att en "lågrisk-mamma" blivit en "högrisk-mamma".  En annan riskfaktor vid ABC-kliniken kan vara att enheten under de första åren inte gjorde test med CTG, där fosterljuden registreras elektroniskt.  Andningsbesvär vanligare  ABC-vården vid Södersjukhuset ingår sedan den 1 mars i år i sjukhusets enhet Södra BB som är en vidareutveckling av ABC-vården för mammor med normal graviditet och förlossning.   - Vid den nya enheten har mammor som får förlossningskomplikationer tillgång till all den intervention som den ordinarie förlossningen har, och behöver därför inte flyttas, berättar Margareta Hammarström, verksamhetschef för kvinnokliniken på Södersjukhuset.  Studien visar också att andningsbesvär var något vanligare bland ABC-barnen. Detta förekom i 3,5 procent av fallen jämfört med 2,9 procent i kontrollgruppen. En förklaring kan vara att ABC-kliniken oftare rapporterat även mindre avvikelser.  Av barnen i ABC-gruppen fick bara 0,6 procent frakturer och förlossningsskador, jämfört med 1,4 procent i kontrollgruppen.  - Förlossningsmetoden, med mindre användning av värkstimulerande medel samt mer uppräta förlossningsställningar kan vara en anledning till detta, säger Karin Gottvall.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev