Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stort stöd för förslaget att införa e-journal på internet

Publicerad: 14 december 2005, 09:59

Regeringens planer på att införa samordnade elektroniska journaler får stöd av 79 procent av svenska folket, enligt en Sifo-undersökning.


Det är Patientdatautredningen som har låtit göra undersökningen för att kartlägga allmänhetens inställning till elektroniska patientjournaler.

Undersökningen visar att de flesta svenskar, 79 procent, är positiva till nationellt samordnade e-journaler, och att 71 procent vill kunna läsa sin journal på webben.

- Det är glädjande eftersom det ger stöd åt regeringens arbete med att samordna IT i vården, säger Daniel Forslund, departementssekreterare på socialdepartementet.

Resultatet bekräftar därmed den enkätundersökning från undersökningsföretaget Demoskop som Dagens Medicin och Computer Sweden presenterade i senaste tema-tidningen om IT i vården, i nr 46/05.

Även om en majoritet av de tillfrågade vill ha e-journaler, så finns det en relativt stor grupp som känner oro för att känsliga uppgifter kan hanteras på fel sätt, till exempel att obehörig vårdpersonal kan läsa uppgifter i journalerna.

- Det är en viktig signal när frågorna om samtycke, behörighet och sekretess diskuteras i Patientdatautredningen, säger Daniel Forslund.

En stor del av de tillfrågade i Sifo-undersökningen, 79 procent, är positiva till att det skapas en enda elektronisk journal för varje patient. Av dessa ser 51 procent inga nackdelar med en sådan journal, medan 28 procent känner en viss oro för att obehörig vårdpersonal skulle kunna få tillgång till deras journaluppgifter. De anser dock att den risken uppvägs av fördelen att vårdpersonalen snabbt kan få tillgång till nödvändiga uppgifter.

Olika syn på frågan om samtycke  När det gäller frågan om patientens samtycke, så menar 33 procent att vårdpersonalen måste begära patientens samtycke för att få ta del av uppgifter som patienten har spärrat.

31 procent anser att personalen alltid måste få samtycke, utom i akutsituationer. Bara 11 procent anser att patienten inte ska ha något inflytande över vem som får läsa journalen.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev