Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stötvågor förbättrade symtom från förkalkad axelled

Publicerad: 20 november 2003, 14:36

Extrakorporeal stötvågsterapi förbättrade axelfunktionen hos personer med kronisk seninflammation och förkalkningar i axelleden. Resultatet blev bäst när hög effekt gavs under kort tid.


Så kallad extrakorporeal stötvågsterapi, ESVT, har sedan mitten av 1980-talet använts för att på ickeinvasiv väg krossa njursten för att patienten ska slippa opereras.  Tekniken har också använts till att behandla förkalkningar i inflammerade senor i skulderpartiet. Men metoden har inte utvärderats med bra vetenskaplig metodik ansåg forskare från bland annat Tekniska universitetet i München, Tyskland.  De gjorde tillsammans med österriskiska kollegor en utvärdering av tekniken på 144 patienter. Dessa behandlades med antingen högenergi-ESVT, lågenergi-ESVT eller med en placebovariant utan effekt, så kallad sham.  De som behandlades med lågenergi-ESVT fick terapin under längre tid, så att den totala dosen blev den samma som med högenergivarianten. Patienterna fick alla två behandlingar med cirka två veckors mellanrum.  Det som studerades i första hand, primär endpoint, var förändring av CMS, Constant and Murley Scale efter sex månader. CMS består dels av subjektiva skattningar av smärta och påverkan på det dagliga livet samt objektiva mätningar av rörlighet och styrka. Maxpoäng är 100.  För de patienter som behandlades med högenergi-ESVT förbättrades CMS med i genomsnitt 31,0 poäng efter sex månader. Gruppen som fick lågenergi-ESVT förbättrades med 15,0 poäng, medan kontrollgruppen förbättrades med 6,6 poäng. Båda stötvågsmetoderna var signifikant bättre än placebo och högenergimetoden var signifikant mer effektiv än lågenergivarianten. Liknande skillnader sågs även vid uppföljning efter tre respektive tolv månader.  Patienternas egen uppfattning av smärta och förändringar som kunde ses med röntgen gick i samma riktning - högenergi-ESVL gav störst förbättringar.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev