Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stressigt arbete ökade inte risken för kranskärlssjukdom

Publicerad: 10 maj 2004, 07:00

Personer med hög stressnivå på arbetet har ingen ökad risk för kranskärlssjukdom eller att dö, jämfört med dem med lägre stressnivå. Det visas i en amerikansk studie som följde män och kvinnor i tio år.


Det finns motsägelsefulla resultat av samband mellan arbetssituationen och risken för hjärtsjukdom. Forskare från The National Heart, Lung, and Blood Institute's Framingham Heart Study, Framingham, Massachusetts, USA, genomförde en analys av data för 1 711 män och 1 328 kvinnor som ingick i Framingham Offspring Study.  Under åren 1984-1987 undersöktes de och var då 18-77 år gamla. Arbetsförhållanden och riskfaktorer för kranskärlssjukdom kartlades varefter personerna följdes i tio år.  Det fanns inget statistiskt samband mellan hög stressnivå på arbetet, det vill säga höga krav i kombination med låg egenkontroll, och risken att dö eller drabbas av kranskärlssjukdom hos vare sig kvinnor eller män. Detta gällde både före och efter justering för systoliskt blodtryck, kroppsmasseindex (BMI), cigarettrökning, diabetes och kvoten mellan totalt kolesterol och HDL-kolesterol.  I motsats till det förväntade fanns en 2,8 gånger högre risk för kranskärlssjukdom hos kvinnor med höga krav i arbetet men där de i hög grad kunde styra sitt arbete själva, jämfört med kvinnor med höga krav på sig men låg egenkontroll över arbetssituationen. Sambandet var dock signifikant med liten marginal; det 95-procentiga konfidensintervallet var 1,1-7,2.  Hos män innebar högre utbildning, hög inkomst och arbete med högt status minskad risk för total dödlighet och kranskärlssjukdom.  Forskarna konstaterar att studien inte talar för att hög stress på arbetet i kombination med låg egenkontroll skulle öka risken för kranskärlssjukdom eller att dö hos varken kvinnor eller män.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev