Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Stressigt jobb ökade hjärt- och diabetesrisk

Publicerad: 20 januari 2006, 09:41

Ständig stress på jobbet ökar risken att utveckla det metabola syndromet, ett förstadium till typ-2 diabetes och hjärtsjukdom. Det visar en studie av drygt 10 000 engelska offentliganställda.


Att stress kan göra dig sjuk blir ett allt mer accepterat vetenskapligt faktum. Hittills har flera studier länkat samman stress med hjärtsjukdom, men den biologiska förklaringen till denna koppling har hittills varit oklar.

På British Medical Journals hemsida publicerar engelska forskare från University College London bevis som tyder på att det är det metabola syndromet som är nyckeln. Bukfetma, högt blodtryck, höga blodfetter och blodsockervärden ingår i detta kluster av riskfaktorer som tillsammans ökar risken att utveckla hjärtsjukdom och typ 2-diabetes.

Forskarna har visat att människor som har det konstant stressigt på arbetet, med höga krav och liten kontroll över sina arbetsuppgifter, löper en närmast fördubblad risk att utveckla det metabola syndromet. Risken kvarstår även om hänsyn tas till andra kända riskfaktorer så som fetma, dåliga kostvanor och för lite motion.

Sammanlagt 10 308 anställda inom den engelska offentliga sektorn har följts under en 14-årsperiod. Dessa fick vid flera tillfällen beskriva sin arbetsbelastning och huruvida de tyckte att de kunde styra över sina arbetsuppgifter eller inte. Att ha höga krav på sig men också liten förmåga att bestämma över sitt dagliga arbete räknades som hög stress.

Resultaten visade på ett klart samband mellan stigande grad av stress och ett allt ökande antal fall av det metabola syndromet. Den så kallade dos-responskopplingen var tydlig. Ju högre stressnivå, desto större risk för framtida hjärtsjukdom och diabetes. Högst risk löpte de allra mest stressade. Risken att utveckla det metabola syndromet var mer än fördubblad för de som rapporterade hög jobbrelaterad stress under mer än 75 procent av den totala arbetstiden.

Vad som orsakar denna tydliga koppling är forskarna än så länge osäkra på. En möjlig förklaring är att stressen bidrar till det metabola syndromet genom direkt påverkan på nervsystemet och frisättningen av stresshormoner som kortisol. En annan teori är att stressen rubbar den biologiska balansen i kroppen och då påverkar bland annat blodtryck, blodfetter och insulinkänslighet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev