Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Strokepatienters händer blev bättre med botoxinjektion

Publicerad: 8 augusti 2002, 08:49

Intramuskulära injektioner med botulinumtoxin, botox, minskade spasticiteten i fingrar och handleder hos strokedrabbade. Det resultatet, från en amerikansk multicenterstudie, presenteras i dagens nummer av tidskriften New England Journal of Medicine.


Spasticitet är en vanlig och handikappande komplikation efter stroke. Därför undersökte en amerikansk forskargrupp om injektioner med botulinumtoxin kan hjälpa strokedrabbade som har problem med spasticitet i handleder och fingrar.  Forskarna, knutna bland annat till Indiana University School of Medicine i Indianapolis, USA, inkluderade 126 patienter som hade spastiska problem i händerna efter att ha drabbats av stroke.  Patienterna randomiserades till att få antingen injektioner med engångsinjektioner med 200-240 enheter botulinumtoxin A, botox, eller placebo.  Målet med studien, som var dubbelblind, var att se hur patienterna påverkades inom fyra områden: smärta, armens position, hur de klarade att sköta sin personliga hygien och att klä sig. Som primärt mål fick patienterna välja ett av dessa områden, där patienten var svårt till måttligt handlikappad, och sedan uppskatta eventuella förändringar på en fyrgradig skala.  Muskeltonusen i fingrar och handled normaliserades mer hos de studiedeltagare som fick botoxinjektion än hos kontrollpatienterna, under alla uppföljningsbesök som gjordes under tolv veckor.  Efter sex veckor rapporterade 62 procent av personerna i botoxgruppen, jämfört med 27 procent i placebogruppen, förbättring inom det område de valt som primärt mål. Förbättringen var minst en enhet på den fyrgradiga skalan.  Inga allvarliga biverkningar inträffade.  Forskarnas slutsats är därför att intramuskulära injektioner minskar spasticiteten i handled och fingrar, liksom de handikapp som orsakas av spasticiteten hos strokepatienter.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev