Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Studie visar hur ofta kliniker anmäls för patientskador

Publicerad: 6 April 2004, 11:41

Blir operationerna vid vissa kliniker anmälda oftare än andra till patientskaderegistret? Om ett år kan ny sådan statistik vara färdig att användas för jämförelser i den svenska hälso- och sjukvården.


Medical management centrum på Karolinska institutet i Solna samarbetar om en sådan studie med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf.  Projektet går ut på att jämföra statistik om antal vårdtillfällen i Socialstyrelsens slutenvårdsregister med anmälda skador till patientskaderegistret. Därigenom kan man få fram en procentsats på hur vanligt det är att patienter anmäler skador enligt patientskadelagen.  Tanken är att statistiken ska kunna visa om patienterna vid vissa kliniker anmäler skador vid exempelvis höftledsoperationer eller knäledsoperationer oftare än vid resten av landets kliniker.  - Vi vill att det här materialet ska stimulera en diskussion om patientsäkerheten. Har man många anmälningar inom en operationsgrupp på en viss klinik kan det vara en indikation på att man ska arbeta på ett annat sätt, säger Kaj Essinger, vd för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.  Att arbeta på ett annat sätt kan handla om alltifrån att operera på annat sätt till att bygga upp organisationen och rutinerna kring det opererande teamet på ett annat sätt.

Försiktig med att tolka materialet  Statistiken håller på att bearbetas. Kaj Essinger bedömer att det dröjer ett år innan den är så säker att man kan använda den ute i vården.  Han reserverar sig för att det kan finnas felkällor i materialet vid jämförelser. Ett exempel: Om kirurgkliniken på ett mindre sjukhus ägnar sig åt både kirurgi och ortopedi, medan kirurgkliniken på ett större sjukhus specialiserat sig på bara kirurgi kan det förklara varför den ena kliniken får relativt sett fler anmälningar.  - Vi vill vara väldigt försiktiga med tolkningar av det här materialet, så att vi inte hamnar galet. Då har vi förstört möjligheten att kommunicera kring de här frågorna för lång tid framåt, säger Kaj Essinger.  Han påpekar att syftet med studien är att skapa en bättre återkoppling till de direkt ansvariga på sjukhusen.  Kaj Essinger kan inte säga om materialet i färdigt skick bara ska användas internt eller om det ska offentliggöras för allmänheten.  - Det är för tidigt att ta ställning till.  Vill bygga in skyddsbarriärer  I nr 4/04 berättade Dagens Medicin om ett första delresultat från studien. Det visade att kvinnliga patienter skadas oftare än manliga i sjukvården.  Karin Pukk, AT-läkare på Södersjukhuset och doktorand vid Medical management centrum vid Karolinska institutet, står bakom studien och föreläste i ämnet patientsäkerhet på AT-stämman i Stockholm i torsdags, den 1 april.  Hon menar att dagens anmälningssystem som pekar ut läkare och sjuksköterskor som syndabockar får olyckliga konsekvenser.  - Det är extremt ångestskapande att gå till jobbet och veta att man riskerar att bli anmäld. Därför handlar mycket av diskussionen om patientsäkerhet om hur jag ska skydda mig från att bli uthängd.   I stället för att fokusera på individers eventuella tillkortakommanden bör diskussionen om patientsäkerhet fokusera på systemets brister, menar Karin Pukk. Hon pekar på att säkerhetstänkandet inom flyget är mycket mer utvecklat, med noggranna och konkreta checklistor för att eliminera alla olycksrisker.  - I hälso- och sjukvården måste vi också bygga in skyddsbarriärer i systemet, säger Karin Pukk.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev