Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Studier drar ofta stora växlar på icke-signifikanta resultat

Publicerad: 26 maj 2010, 12:47

Många forskare bakom randomiserade studier som inte visar några statistiskt säkerställda skillnader mellan olika behandlingar presenterar resultaten på ett vilseledande sätt.


Tidigare forskning har antytt att resultaten i kliniska studier kan förvanskas av artikelförfattarna. Nu har forskare vid University of Oxford, Storbritannien, och Université Paris Descartes, Frankrike, undersökt saken närmare.

De har gått igenom över 600 randomiserade, kontrollerade studier som publicerades under 2006. Av dem hade 72 studier resultat som inte var statistiskt signifikanta när det gällde det som studien i första hand var avsedd att undersöka, primary outcome.

Studierna detaljgranskades och forskarna undersökte med en standardiserad metod om artikelförfattarna presenterat resultaten på ett missvisande sätt för att distrahera läsaren från de icke-signifikanta resultaten, så kallad spin.

Det visade sig att 18 procent av artiklarna hade missvisande rubriker. I abstract identifierades  spin  under rubriken resultat i 27 procent och i konklusionen i 42 procent av artiklarna. I 23 procent av fallen fokuserade konklusionen uteslutande på hur effektiv behandlingen var.

I huvudtexternas olika delar anser forskarna att  spin  förekom i mellan 21 och 36 procent av artiklarna. I 40 procent förekom missvisande argumentation i minst två sektioner av huvudtexten.

Forskarna skriver i sin slutsats att det i detta representativa urval av randomiserade studier med icke-signifikanta resultat var vanligt att artikeltexten och analysen inte överensstämde med det faktiska resultatet i studien.

Läs hela artikeln:

Journal of the American Medical Association, 2010; 303: 2058-2064

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev