söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Studier om läkemedel för barn publiceras inte

Publicerad: 13 september 2006, 09:09

Forskning som handlar om hur läkemedel prövas av barn förblir ofta opublicerad i vetenskapliga tidskrifter. Detta gäller särskilt studier som visar att medicinen är dålig eller inte effektiv för barn.


Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, FDA, har sedan 1997 uppmuntrat studier som handlar om hur olika läkemedel fungerar när de tas av barn. Vissa läkemedel kan ge andra biverkningar eller ha annan effekt hos barn.

Nu har forskare vid Duke University i USA gått igenom studier som kommit in till FDA och undersökt vilka som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Totalt fick FDA in 253 studier där läkemedel prövats på barn mellan åren 1998 och 2004. Studierna gällde läkemedel mot bland annat diabetes, gastroesofageal reflux, epilepsi, psykiska sjukdomar och smärtor. Studierna handlade om exempelvis skillnader i effektivitet och risker när läkemedlen gavs till barn.

Av de 253 studier som kom in till FDA publicerades totalt färre än hälften, 113 studier, i vetenskapliga tidskrifter. Det motsvarar 45 procent av studierna.

Trots det gav studierna upphov till över 100 ommärkningar av läkemedel, där det till exempel tydligare preciserades att barn skulle ha en annan dos av läkemedlet. Ändå publicerades endast 37 sådana studier i vetenskapliga tidskrifter.

Forskarna upptäckte att då en studie gav upphov till vad de ansåg vara en "förbättrad" märkning, det vill säga att ett läkemedel beskrevs som säkert och effektivt även för barn, blev studien mer sannolikt publicerad i vetenskaplig tidskrift. Totalt blev 54 procent av dessa studier publicerade.

På motsvarande sätt publicerades färre av de studier som resulterade i en "sämre" märkning för läkemedlet, som till exempel att läkemedlet inte ansågs verksamt eller gav kraftigare biverkningar om det gavs till barn än till vuxna. Av dessa studier publicerades 36 procent.

Vissa studier visade att medicinen inte alls var effektiv när den gavs till barn. Endast 38 procent av dessa studier publicerades i vetenskaplig tidskrift.

Forskarna anser att det är anmärkningsvärt att inte fler studier om barn och läkemedel publiceras, eftersom läkare världen över är vana att använda just vetenskapliga tidskrifter för att hålla sig uppdaterade med information om läkemedel. För att få fram en säkrare användning av läkemedel hos barn måste därför informationen spridas på andra sätt, menar forskarna, som dock inte har något förslag på hur det skulle gå till.

Studien är publicerad i tidskriften Jama.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev