Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Stursk segrare i EKG-SM

Publicerad: 27 november 2008, 15:04

Stursk segrare i EKG-SM

”Var ligger hunden begraven?”, frågade sig Lennart Welin, en av tre vinnarna i årets upplaga av SM i EKG-tolkning. Lennart Welin tyckte helt enkelt att tävlingen var väldigt lätt.


– I början tänkte jag att så enkelt kan det väl inte vara, men det var det. Jag borde nog ha tävlat i klassen för kardiologer och kliniska fysiologer, sade en trots allt glad Lennart Welin efter prisutdelningen.

Lennart Welin, som vann klassen för ”övriga läkare”, är läkare i internmedicin på Sjukhuset i Lidköping. Han tycker att alla internmedicinare borde klara de klurigheter som dök upp i tävlingen.

– Jag ser ett EKG som en tavla, som en ögonblicksbild. Men ibland är det ju svårare.

Publiken skrattade när du fick priset, tog du tävlingen seriöst?

– Nej, på skoj. Men när jag ledde efter tre gånger blev det lite prestige, då kunde jag inte släppa taget. Men sedan är det viktigt att ständigt vidareutbilda sig och den här tävlingen är en del av det.

Lennart Welin  tolkar dagligen EKG och tycker att tävlingen var lätt.

– Fast den sista deltävlingen var svår. Pappers­remsan hade gärna fått vara lite längre. Men med sjukhushistoriken gick den att tolka.

Lennart Welin har varit i ledningen i SM i EKG sedan de första deltävlingarna i sin klass.

Även segraren i sjuksköterskornas klass, Zanna Polcic som arbetar som hjärtsjuksköterska på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, har stått som segrare i ett par av de tidigare deltävlingarna.

SM i EKG avgörs i fem deltävlingar. Vinner gör de som gör den kliniskt mest korrekta och relevanta tolkningen av ett EKG på snabbast tid. Tolkningen sker interaktivt via dator på en teknisk plattform som har utvecklats av utbildningsföretaget Bäwer & Nilsson i Linköping.

En nyhet för i år är att de tävlande har kunnat hoppa in när som helst i tävlingen och göra tidigare deltävlingar. Den möjligheten utnyttjade segraren i specialistklassen för kardiologer och kliniska fysiologer.

Uppstickaren heter Lennart Sandstedt och är kardiolog men arbetar numera på Melleruds vårdcentral där han bland annat tar emot hjärtpatienter.

– Att tolka ett EKG är lite som att läsa någon som har en gammeldags skrivstil. Båda ger en känsla av vem personen är, säger han.

Vinnarna får ett diplom, en hederspokal, boken Elektrokardiografi från Studentlitteratur, en helårsprenumeration på Dagens Medicin, samt en ryggsäck från Sophiahemmets högskola som har sponsrat sjuksköterskornas klass. Klassen för specialister i kardiologi och klinisk fysiologi sponsrades av Boston Scientific Group och klassen för övriga läkargrupper av Sanofiaventis.

Andrea Björkman

Vinnarna och de rätta svaren

Efter fem delomgångar av SM i EKG 2008 såg topplistan ut så här i varje klass:

Klass 1:  Kardiologer och kliniska fysiologer
1. Lennart Sandstedt, kardiolog, allmänläkare, Melleruds vårdcentral.
2. Karin Davidson, överläkare, medicinkliniken, Kungälvs sjukhus.
3. Christofer Digerfeldt, överläkare, medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Klass 2: Övriga läkargrupper
1. Lennart Welin, överläkare, medicinkliniken, Sjukhuset i Lidköping.
2. Ivar Dimberg, läkarstudent, Karolinska institutet.
3. David Gevriyeson, AT-läkare, Lindesbergs lasarett.

Klass 3: Sjuksköterskor
1. Zanna Polcic, sjuksköterska, hjärtintensiven, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
2. Andreas Isaksson, sjuksköterskestudent, Umeå.
3. Karin Ranbro, biomedicinsk analytiker, avdelningen för klinisk fysiologi Centralsjukhuset i Kristianstad.

Här är de rätta svaren i klass 1

Detta är de rätta svaren från de fem deltävlingarna i klass 1 för specialister i kardiologi och klinisk fysiologi.

EKG 1
Anamnes: Lärare. Tablettbehandlad hypertoni, välreglerad, annars frisk. Ingen hereditet för hjärt- kärlssjukdomar. Sedan 90 talet kortvariga medvetandeförluster (4 gånger). Neurologisk och kardiologisk utredning ua.

Aktuellt: Allmän kontroll på vårdcentralen.

Mediciner: Plendil

Korrekta svar:
4. Sinusrytm     0 poäng   
38. Icke-specifik intraventrikulär fördröjd överledning     0 poäng
110. Brugada-syndrom     1 poäng

EKG 2
Anamnes: Hypertoni. Stabil angina. Paroxysmalt förmaksflimmer, täta och besvärliga attacker som man inte kunde bemästra med antiarytmika. Genomgick lungvensisolering men snabb recidiv. Långa omslagsasystolier varför man har implanterat en DDDR pacemaker med MVP funktion.
Fortsatta täta episoder med såväl flimmerattacker som vänstersidiga makroreentrytakykardier. Till slut kunde man hantera detta med Sotalol.

Aktuellt: Kommer för pacemakerkontroll. Har fortfarande arytmiepisoder varför man funderar på att upptitrera sotalol (aktuell dos 320 mg/dygn).

Mediciner: Waran, Sotalol, Amlodipin, Imdur, Trombyl

 Korrekta svar: 
37. Högergrenblock (fast eller intermittent, komplett eller inkomplett)     1 poäng
59. Förlängt QT-intervall     1 poäng
78. Förmaksstyrd rytm     1 poäng
97. Långt QT-syndrom     0 poäng

EKG 3      
Anamnes: Tidigare frisk, jobbar som lastbilschaufför. Ingen hereditet för hjärt- och kärlssjukdomar. Rökare. Övervikt.

Aktuellt: Återkommande obehagskänsla och illamående i epigastriet sedan ca 1 vecka. Inga andningsbesvär. Inga bröstsmärtor. Hjärta auskultorsikt – oregelbunden rytm. Avlägsna hjärttoner. Blodtryck 110/50 mmHg. Inga rassel över lungorna. Buk oöm, ingen organomegali. Inget muskelförsvar.

Mediciner: Ingen medicinering

Korrekta svar:  
15. Förmaksflimmer     1 poäng
50. Vänstersidigt ventrikulär hypertrofi (endast QRS-avvikelse)     0 poäng
51. Vänstersidig ventrikulär hypertrofi med sekundär ST-T-avvikelse     1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg     0 poäng
56. ST- och/eller T-våg tyder på ischemi     1 poäng
57. ST tyder på skada     1 poäng   
59. Förlängt QT-intervall     1 poäng
68. Lateral MI (akut eller nylig)     1 poäng

EKG 4
Anamnes: 81-årig man med tidigare hjärtinfarkt x 3 och hypertoni.

Aktuellt:
Trött och yr sedan några dagar, andfådd. Söker akut, Inga bröstsmärtor.
 
Mediciner:
Inga

Korrekta svar:  

4. Sinusrytm     1 poäng
5. Sinustakykardi (>100 slag per minut)     0 poäng
10. Atriella prematura komplex     1 poäng
14. Multifokal ektopisk förmakstakykardi     0 poäng
36. Vänstergrenblock (fast eller intermittent)     1 poäng

EKG 5
Anamnes: Man, 81 år söker akutmottagning pga markant konditionsförsämring, yrsel.
Har känd dilaterad kardiomyopati med EF ca 35%. Funktionsklass NYHA II. Välreglerad hypertoni och behandling enligt riktlinjer vid svikt.

Aktuellt: Vilopuls 40/min, blodtryck 130/80 mmHg, inga inkompensationstecken.

Korrekta svar:    
4. Sinusrytm     0 poäng
18. Nodal ersättningsrytm     1 poäng
34. Komplett AV-block (III)     1 poäng

Rätt svar i klass 2

Detta är de rätta svaren från de fem deltävlingarna i klass 2 för övriga läkargrupper:

EKG 1
Anamnes: Kvinna, 78 år söker akutmottagning pga trötthet, yrsel. Har känd dilaterad kardiomyopati med EF ca 35%. Funktionsklass NYHA II. Behandling enl. riktlinjer vid hjärtsvikt.

Korrekta svar:     
4. Sinusrytm     0 poäng
18. Nodal ersättningsrytm     1 poäng
34. Komplett AV-block (III)     1 poäng

EKG 2
Anamnes: Tidigare frisk, jobbar som lastbilschaufför. Ingen hereditet för hjärt- och kärlssjukdomar. Rökare. Övervikt.

Aktuellt: Återkommande obehagskänsla och illamående i epigastriet sedan ca 1 vecka. Inga andningsbesvär. Inga bröstsmärtor. Hjärta auskultorsikt – oregelbunden rytm. Avlägsna hjärttoner. Blodtryck 110/50 mmHg. Inga rassel över lungorna. Buk oöm, ingen organomegali. Inget muskelförsvar.

Mediciner: Ingen medicinering.

Korrekta svar:    
15. Förmaksflimmer     1 poäng
50. Vänstersidigt ventrikulär hypertrofi (endast QRS-avvikelse)     0 poäng
51. Vänstersidig ventrikulär hypertrofi med sekundär ST-T-avvikelse     1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg     0 poäng
56. ST- och/eller T-våg tyder på ischemi     1 poäng    
57. ST tyder på skada     1 poäng    
59. Förlängt QT-intervall     1 poäng
68. Lateral MI (akut eller nylig)     1 poäng

EKG 3
Anamnes: 90-årig kvinna boende på sjukhem. Tidigare haft hjärtinfarkt och hypothyreos.

Aktuellt: Besök hos distriktsläkaren pga trötthet och hjärtklappning.

Mediciner: T Levaxin

Korrekta svar:     
16. Förmaksfladder     1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg     0 poäng

EKG 4
Anamnes: Tidigare frisk 73-årig man. Rökare.

Aktuellt: Svimmat för 20 min sedan, därefter bröstsmärtor och sluddrigt tal. CT Skalle Akut ua. Stroke-trombolys planeras. (CT dag 2. vänstersidig infarkt)

Mediciner: Inga

Korrekta svar:
4. Sinusrytm     1 poäng    
65. Septal MI (akut eller nylig)     1 poäng
66. Anterior MI (akut eller nylig)     1 poäng
68. Lateral MI (akut eller nylig)     1 poäng

EKG 5
Anamnes: Nyligen genomgången hjärtkirurgi på grund av bikuspid aortaklaff med betydande stenosering och dilatation av aorta ascendens. Komplikationsfritt postoperativt förlopp. Utskriven i 6:e dygnet. Postoperativt UKG visar välfungerande klaffprotes.

Aktuellt: Återkommande yrselepisoder. Tappat medvetande två gånger senaste två dygnen.
Hjärta auskultorsikt – regelbunden rytm 60-65/min. Klaffprotesens biljud. Blodtryck 110/50 mmHg.
Inga rassel över lungorna. Buk oöm, ingen organomegali. Inget muskelförsvar.

Mediciner: Waran. Smärtstillande

Korrekta svar:

4. Sinusrytm 1 poäng
5. Sinustakykardi (>100 slag per minut) 1 poäng
18. Nodal ersättningsrytm 1 poäng
19. Accelererad nodal rytm 0 poäng
34. Komplett AV-block (III) 1 poäng
35. AV-dissociation 1 poäng
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg 0 poäng

Rätt svar i klass 3

Detta är de rätta svaren från de fem deltävlingarna i klass 3 för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

EKG 1
Anamnes: Man, 81 år söker akutmottagning pga markant konditionsförsämring, yrsel. Har känd dilaterad kardiomyopati med EF ca 35%. Funktionsklass NYHA II. Välreglerad hypertoni och behandling enl riktlinjer vid svikt.

Aktuellt: Vilopuls 40/min, blodtryck 130/80 mmHg, inga inkompensationstecken.

Korrekta svar:
4. Sinusrytm     0 poäng
18. Nodal ersättningsrytm     1 poäng
34. Komplett AV-block (III)     1 poäng

EKG 2
Anamnes: Söker vårdcentral pga återkommande känsla av dubbelslag. Förnekar bröstsmärtor eller andningsbesvär. Kan inte uppge situationer som utlöser symtomen. De kommer när som helst.
Är annars frisk frånsett tablettbehandlad hypotyreos.
 
Aktuellt:
Vilopuls 70/min, blodtryck 130/80 mmHg, inga inkompensationstecken.

Mediciner: Levaxin 50 ug/dygn.

Korrekta svar: 
1. Normalt EKG     1 poäng   
4. Sinusrytm     1 poäng

EKG 3 
Anamnes: 90-årig kvinna boende på sjukhem. Tidigare haft hjärtinfarkt och hypothyreos.

Aktuellt: Besök hos distriktsläkaren pga trötthet och hjärtklappning.

Mediciner: T Levaxin

Korrekta svar:   

16. Förmaksfladder     1 poäng   
55. Icke-specifik avvikelse, ST-segment och/eller T-våg     0 poäng

EKG 4
Anamnes: 66-årig man med diabetes i övrigt frisk. Röker.

Aktuellt: Bröstsmärta sedan två timmar. Söker akut. Blek och illamående, Blodtryck 90/60

Mediciner: Insulin

Korrekta svar:   
6. Sinusbradykardi (<50 slag per minut)     1 poäng
56. ST- och/eller T-våg tyder på ischemi     0 poäng
57. ST tyder på skada     0 poäng
61. Inferior MI (akut eller nylig)     1 poäng   
63. Posterior MI (akut eller nylig)     1 poäng
68. Lateral MI (akut eller nylig)     1 poäng

EKG 5

Anamnes: 80-årig man med tidigare lungemboli och paroxysmalt förmaksflimmer.

Mediciner: T Waran och T Seloken ZOC

Aktuellt:
Söker akutmottagningen pga yrsel  och oregelbunden hjärtverksamhet. Misstänker själv att han fått förmaksflimmer igen. Opåverkad men oregelbunden puls

Korrekta svar:
4.    Sinusrytm 1 poäng
10.  SVES 0 poäng
11.    Blockerade SVES  1 poäng

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev