Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sura uppstötningar gör risken för astma dubbelt så stor

Publicerad: 12 April 2002, 11:01

Övervikt och sura uppstötningar tycks vara två oberoende riskfaktorer för att utveckla astma i vuxen ålder. Det visar för första gången en stor nordisk enkätstudie där över 13 000 personer fått svara på frågor om sin hälsostatus.


lera studier har visat att övervikt är en riskfaktor för att utveckla astma, hos både barn och vuxna. Några undersökningar har också funnit en ökad förekomst av sura uppstötningar hos vuxna astmapatienter.  Men eftersom sura uppstötningar i sig kan vara kopplat till övervikt, har man trott att den ökade förekomsten hos astmatiker berott på fetma.  Men en stor nordisk enkätstudie visar nu att de båda riskfaktorerna är oberoende av varandra. Inom ramen för den stora internationella studien European Respiratory Health Survey har 13282 vuxna invånare i de nordiska länderna svarat på frågor om sin hälsostatus.   Forskarna såg då att astma var vanligare hos personer som led av sura uppstötningar eller hade ett kroppsmasseindex, BMI, på över 30, vilket innebär fetma. Den relativa riskökningen var 110 respektive 70 procent.   - Det visade sig överraskande att det inte fanns någon koppling mellan de båda riskerna. Mig veterligen är det första gången som det har visats. Resultatet måste dock bekräftas i fler studier innan man kan uttala sig säkert, säger Christer Janson, docent och överläkare vid lungkliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Han och hans forskarkollegor kommer nu att mer ingående studera just sambandet mellan sura uppstötningar och astma.   Idén är att magsyra i små mängder andas ner i luftstrupen under sömnen, vilket irriterar slemhinnan i luftvägarna. Genom att under natten mäta andning, sömndjup och pH i matstrupen, hoppas forskarna få en bättre bild av händelseförloppet.  - Vi är också intresserade av att se om astma relaterad till sura uppstötningar skiljer sig ifrån exempelvis allergisk astma, säger Christer Janson.  I dagsläget ställer sig vetenskapen också frågande till varför fetma är kopplat till förekomsten av astma. En möjlig orsak är att proinflammatoriska ämnen i större utsträckning produceras i fettväven hos överviktiga personer.  Resultaten från den nordiska enkätstudien kommer att presenteras på den stora europeiska lungkongressen ERS i Stockholm i september i år.

Carl-Magnus Hake

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev