Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svag styrning av vård vid psykiska funktionshinder

Publicerad: 11 december 2003, 13:32

Många kommuner saknar kunskap om psykiskt funktionshindrades behov och har en bristfällig samordning med psykiatrin inom landstingen. Det visar länsstyrelsernas och Socialstyrelsens gemensamma granskning av landets alla kommuner som presenterades i dag, torsdag 11 december.


Enligt rapporten är risken stor att personer med psykiska funktionshinder inte får den hjälp de behöver, bland annat eftersom psykiatrireformens mål och intentioner inte är tillräckligt förankrade hos politiker och chefstjänstemän på kommunal nivå.  I ungefär hälften av kommunerna saknas en genomarbetad kartläggning av de psykiskt funktionshindrades behov och i mer än hälften av kommunerna finns brister i informationsinsatserna till de psykiskt funktionshindrade och deras anhöriga.  Cirka 15 procent av de kommunerna uppfyller inte lagstiftningens krav på att ha utsett en verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården.  Omkring 85 procent av kommunerna uppfyller inte kraven på gemensamma mål och riktlinjer tillsammans den landstingsstyrda psykiatrin. Planeringen av vård, stöd och rehabilitering samordnas heller inte med andra huvudmän. Det samarbete som ändå finns sker oftast i informella strukturer, något som, ur ett mer långsiktigt perspektiv, är en svaghet, enligt rapporten.  Socialstyrelsen och länsstyrelserna föreslår bland annat att kommunledningarna i större utsträckning kartlägger psykiskt funktionshindrade personer och deras behov för att skapa ett bättre planeringsunderlag för kommunernas uppsökande arbete. De behöver även utveckla den uppsökande verksamheten samt informationen till psykiskt funktionshindrade och deras anhöriga.  Listan över åtgärder fortsätter med krav på att:  - Utforma politiska mål och verksamhetsplaner så att styrningen bli tydligare.  - Utveckla metoder för uppföljning av kvaliteten i den sociala verksamheten samt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.  - Satsa på kompetensutveckling för personalen.  - Utveckla samarbetet med andra huvudmän.  - Fastställa former för samarbete med patient- och brukarorganisationer.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev