Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svår ångest ovanlig vid PSA-test

Publicerad: 28 november 2005, 12:47

RIKSSTÄMMAN. Få män med förhöjt PSA-värde upplever stark oro och ångest vid screening för prostatacancer, visar en undersökning bland män i Göteborg. Det undanröjer ett argument mot screening, anser forskarna.


Sedan 1960-talet har det skett en dramatisk ökning av antalet svenska män med diagnosen prostatacancer. Varje år får cirka 9000 män beskedet att de har cancerformen, samtidigt avlider cirka 2400 män till följd av sjukdomen.

Ett försök att hejda utvecklingen är tidig diagnostik genom screening med PSA, prostataspecifikt antigen. I Sverige har det länge diskuterats ett införande av prostatacancerscreening, men det saknas fortfarande vetenskapligt belägg för att det skulle öka överlevnaden. Det finns i dag stora farhågor att en allmän screening skulle leda till kraftig överdiagnostik och överbehandling.

- En kritik som finns är att män skulle utveckla stor oro och ångest av screeningsprocedurerna. Men vår undersökning visar att det är förvånansvärt få män som upplever svår ångest, säger Sigrid Carlsson, läkarstuderande vid Göteborgs universitet.  Tillsammans med Jonas Hugosson, professor i urologi vid Göteborgs universitet, har hon i ett forskningsarbete analyserat enkäter som män med ett förhöjt PSA-värde, över 3 mikrogram per liter, har besvarat.

Männen ingick i en större screeningstudie där sammanlagt 10 000 män i Göteborg mellan 50 och 70 år erbjöds provtagning med PSA vartannat år tills det att de hade fyllt 70 år. Totalt har mer än 3 000 enkäter analyserats från den tioårsperiod som screeningen i Göteborg har pågått.

2 procent kände "mycket ångest"  Hos de män som besvarade enkäterna angav 66 procent ingen upplevelse av ångest i väntan på resultatet av PSA-provet. De män som angav lite ångest var 32 procent, och de som uppgav mycket ångest 2 procent.

Andelen män som upplevde lite eller mycket ångest ökade något när de kallades till upprepade provtagningar för PSA. Knappt hälften av männen, 45 procent, kände ingen ångest inför läkarbesök och den första vävnadsprovtagning, medan 49 procent angav lite ångest och 6 procent mycket ångest.

- Ångest är svårt att definiera, särskilt med tanke på att det är högst individuellt hur man upplever lite eller mycket ångest. Men förutsatt att männen var uppriktiga så tycks det ändå vara så att det inte är själva screeningen som är problemet för männen, konstaterar Sigrid Carlsson.

Tuffare upplevelse för yngre  Ju yngre männen var, desto mer oro och ångest upplevde de. Förekomst av vattenkastnings- och trängningsbesvär samt PSA-nivån i sig, ökade däremot inte upplevelsen av ångest och oro.  Det fanns inte heller något samband mellan ångest och ärftlighet, något som kunde ha förväntats, anser Sigrid Carlsson.

- De här männen som vi har studerat respresenterar väl de män som kommer till screeningundersökningar. Utifrån ångest- och oro- aspekten så visar våra resultatet att det inte finns något hinder att i framtiden införa allmän screening, säger Sigrid Carlsson.

Eva Nordin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev