söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svar via nätet sågs som stimulerande uppgift

Publicerad: 26 september 2006, 13:43

Roligt, utmanande och lärorikt. De läkare som har provat att besvara patientfrågor via en Fråga doktor-tjänst på internet har nästan enbart gott att säga om arbetssättet.


- Många uppskattade möjligheten att kunna reflektera över frågan innan de svarade, säger Göran Umefjord, allmänläkare vid Nylands vårdcentral i Västernorrland.

Den 6 oktober disputerar han vid Umeå universitet på en avhandling om internetkonsultationer inom medicin.  Göran Umefjord har studerat Infomedica, numera Sjukvårdsrådgivningen.se. Det är en internetbaserad tjänst finansierad av landstingen och Apoteket AB. Allmänheten får ställa frågor till läkare de aldrig tidigare har träffat. Numera besvaras vissa frågor också av sjuksköterskor.

Göran Umefjord med kollegor följde de fyra första årens användning av tjänsten, med totalt 38 217 konsultationer. Kommuniationen var enbart textbaserad och frågeställaren fick vara anonym.

Patienter kände förtroende  Med hjälp av en internetbaserad enkät, besvarad av 1 223 "internetpatienter", gjorde Göran Umefjord en kvalitativ analys av tjänsten.   - Många patienter var väldigt positiva. De hade uppskattat de sätt som svaren formulerades på.

Många uttryckte också att de hade fått starkt förtroende för läkaren.   - Det visar att enbart skriftlig kommunikation kan vara väldigt förtroendeskapande, vilket är en psykologiskt gynnsam effekt. Men man kan också tänka sig det rakt motsatta. Därför är det mycket viktigt på vilket sätt svaren formuleras, säger Göran Umefjord.

Fick tid att kolla upp saker  Även 21 allmänläkare som arbetade med tjänsten fick besvara en enkät.  - Nästan alla tyckte att det var roligt och stimulerande. Men också bra eftersom de fick tänka till och hade möjlighet att kolla upp vissa saker innan de svarade. Det blev  en problembaserad inlärningssituation.

Göran Umefjord är medveten om att arbetssättet långt ifrån passar alla. Men en sak som slog forskarna var att runt hälften av frågorna var av typen second opinion eller att patienterna ville veta mer om något.  - På så sätt kan frågorna påminna om de e-post-frågor som patienternas fasta läkare får. Och e-post-frågor blir allt vanligare.

Därför, anser Göran Umefjord, är det viktigt att alla blivande läkare utbildas i konsultation via internet.  - Kraven och patienternas förväntningar på sjukvårdstjänster som medieras via internet kommer att öka kraftigt. Och det finns flera undersökningar som visar att dagens läkare tycker att de har för lite kunskaper om IT och internet. Därför bör de blivande läkarna lära sig vilka fallgropar som finns och hur man bör svara men framför allt hur man inte bör svara i vissa lägen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev