Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svårt att samla läkemedelsstatistik

Publicerad: 29 oktober 2013, 15:38

Foto: Photos.com

Det är lättare sagt än gjort att få in statistik över samtliga läkemedel som används i Sverige i ett enda register, enligt en ny rapport.


Om även läkemedel som delas ut i vården ska ingå i den nationella statistiken måste uppgifter om detta samlas in från landstingen.

Problemet är att förutsättningarna för att föra över uppgifter från journalsystemen till ett centralt register ser mycket olika ut i olika delar av landet.

Ingenstans är förutsättningarna sådana att det vore  lätt att lösa , men hos vissa sjukvårdshuvudmän vore det i dagsläget möjligen  något mindre svårt .  skriver Center för ehälsa i samverkan, Cehis, föga optimistiskt i en ny rapport.

I dag finns det samlad statistik över vilka läkemedel som patienter hämtar ut på apoteken i Sverige i Läkemedelsregistret hos Socialstyrelsen. Men för läkemedel som delas ut av vårdpersonal finns det ingen motsvarande datainsamling.

Det innebär att det är svårt att få en helhetsbild av läkemedelsanvändingen i Sverige, enligt Cehis. Och ser man på varje del för sig kan bilden bli snedvriden, eftersom vissa läkemedel skrivs ut på recept i vissa landsting och delas ut direkt av vårdpersonalen i andra.

Utgångspunkten för rapporten är att Socialstyrelsen vill att uppgifter om så kallade rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel som beställs direkt av vårdgivare och oftast delas ut av vårdpersonal, ska finnas med i Läkemedelsregistret. På så sätt skulle det bli lättare att få en samlad statistik över hur mycket läkemedel som verkligen används i landet.

Men landstingen gör på olika sätt för att dokumentera exempelvis ordination, köp, och dosering av läkemedel. I en hel del fall sker dokumentationen med papper och penna i stället för i journalerna. Dessutom har antalet inblandade aktörer ökat sedan apoteksomregleringen.

Därför har Cehis gjort en förstudie som en del av den nationella läkemedelsstrategin. Uppdraget har bland annat varit att ta reda på hur uppgifter om rekvisitionsläkemedel skulle kunna föras över från journalsystemen till Läkemedelsregistret.

För att detta ska gå att genomföra krävs både författningsändringar och en omfattande verksamhetsutveckling i vården, enligt Cehis. Att starta insamlandet av data i liten skala är att rekommendera.

Till exempel föreslås i rapporten att man först begränsar sig till att samla in fakta om nya läkemedel, eftersom  det finns många anledningar att följa upp såväl användning som effekt (och kostnader) för dessa i vården .

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev