torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svårt få resurser att räcka till stöd för själen

Publicerad: 22 september 2005, 08:43

Människor som drabbas av cancer behöver ofta mer hjälp än den rent medicinska. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna kämpar det psykosociala cancerteamet för att få resurserna att räcka för att ge det stöd som behövs.


"Efter en andra operation, åter med huvudet i paket, åter med proffsig medicinsk vård omkring mig, ville jag träffa en representant från psykiatrin. Efter en mycket mörk natt med ideliga kontakter med nattsköterskan lyckades jag få kontakt med en psykiater."

En 56-årig kvinna som insjuknat i elakartad hjärntumör skriver på Dagens Nyheters insändarsida. Hon är djupt kritisk mot att hon inte erbjudits någon hjälp "med den mentala delen av cancervården", som hon uttrycker det.

Sådana resurser finns, men bara på enstaka ställen i landet.   - Resurserna är mycket begränsade och ojämnt fördelade, säger Christina Bolund, Sveriges enda professor i psykosocial onkologi.

Hon är psykiater och onkolog på Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, ett av få svenska sjukhus med särskild psykosocial verksamhet för cancersjuka. Sedan årsskiftet ingår denna enhet i den sammanslagna onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i både Solna och Huddinge.

Sparbeting för sammanslagen klinik  - Tidigare har södra Stockholm inte haft en sådan utbyggd psykosocial verksamhet och rehabilitering som i norr. Detta är ohållbart i längden och vårt mål är att tillföra den södra delen av kliniken utökade resurser, bland annat med läkare med psykiatrisk specialistkompetens, vilket är en förstärkning, säger Margareta Randén, onkolog och sektionschef vid enheten för psykosocial och paramedicinsk cancervård vid Karolinska universitetssjukhuset.

Men sammanslagningen av klinikerna innebär också ett sparbeting på 10 procent, vilket drabbar även det psykosociala cancerteamet som tillsammans med den paramedicinska verksamheten måste spara drygt en miljon kronor i år. Detta trots att onkologklinikens verksamhetschef Ulrik Ringborg anser att detta redan är ett eftersatt område inom cancervården.

- Genom neddragningar i vår utvecklings- och forskningsverksamhet har vi lyckats mildra konsekvenserna för våra patienter, säger Christina Bolund.

Långt ifrån alla patienter behöver de insatser som psykosociala cancerteamet erbjuder. Ett tusental patienter per år remitteras till teamet på Karolinska i Solna. Det motsvarar 15-20 procent av cancerpatienterna.

- För det mesta räcker det med det stöd som läkarna och sjuksköterskorna på avdelningarna ger. De har ju stor erfarenhet av att arbeta med cancerpatienter. Men för vissa ömtåliga patienter kan cancerbeskedet och den ofta svåra behandlingen utlösa en kris som gör att de tappar fotfästet i tillvaron. När vårdpersonalens vanliga tid och empati inte räcker, då finns vi till hands, säger Christina Bolund.

Det kan vara patienter som tidigare drabbats av ett trauma i livet, tidigare flyktingar och personer som har haft psykiska besvär.

Till kliniken kom nyligen en patient som tidigare förlorat en nära anhörig i en olycka. Nu hade patienten fått beskedet att en primärtumör spritt sig och troligen inte gick att behandla.

- Det har utlöst en svår ångest som vi nu med samtalsterapi hos kurator försöker lindra, berättar Margareta Randén.

Samtal och skapande terapi  Den behandling som erbjuds är framför allt samtal, individuellt eller i grupp. Teamet arbetar också med olika typer av skapande terapi och gruppverksamheter för rehabilitering efter cancerbehandling.

För 20 år sedan var Christina Bolund nästan ensam i arbetet med psykosociala frågor på Radiumhemmet. I takt med att efterfrågan har ökat har verksamheten vuxit och i dag arbetar ett 20-tal medarbetare i teamet.

- Den nya generation cancerpatienter som nu kommer till oss nöjer sig inte med att få en bra medicinsk behandling. De kräver att vården ska se till hela människan och vill ha hjälp med hur de ska leva med sin cancersjukdom, både i arbetet och med familjen, säger Christina Bolund.

Så som den 56-åriga cancersjuka kvinnan skriver på Dagens Nyheters insändarsida:

"Av största vikt är att kommande regering och landstingspolitiker förstår vilka prioriteringar som måste göras i vården mycket snart. Psykiatrin måste finnas närvarande mitt i det flotta medicinska teamet. Det är livsnödvändigt att vara medveten om att kropp och själ hänger ihop, inte minst i cancervård."

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev