Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svårt för läkarföreningar nå över 3 procent i lönerunda

Publicerad: 11 november 2003, 14:57

Flera lokala läkarföreningar har haft stora svårigheter att få gehör för sina krav vid årets lönerevision. I Skaraborg har oenigheten lett till att arbetsgivaren ensidigt har lagt ut lönen för drygt 400 läkare.


Landstingens dåliga ekonomi och sparplaner har satt sina spår i årets lokala lönerevision. En genomgång som Dagens Medicin har gjort, visar att några få läkarföreningar, bland annat Kronobergs läns läkarförening och Gästrike-Hälsinge läkareförening, lyckats nå ett utfall på över 3 procent. Samtidigt har flera läkarföreningar, bland annat Blekinge och Jönköping, inte lyckats få upp lönerna mer än 2 procent.   I några landsting har parterna fortfarande inte lyckats komma överens. Västmanlands läkarförening, som inledde sina förhandlingar redan i våras, betvivlar att de kommer att kunna avslutas före årsskiftet. Läkarföreningen har argumenterat för en höjd beredskapsersättning - men hittills har arbetsgivaren inte velat ge med sig.  - Arbetsgivaren har varit helt ointresserad av en diskussion. I stället för att förhandla har man hänvisat till landstingets dåliga ekonomi och lämnat ett bud som inte är förhandlingsbart, säger Stig Reinholdsson, ordförande i Västmanlands läkarförening.  Arbetsgivare lade ensidigt ut löner  Skaraborgs läkarförening har haft samma svårigheter. Inom primärvården enades parterna om löneökningar motsvarande 3,7 procent redan i juni. Men när det gällde sjukhusläkarna ville arbetsgivaren inte gå över 2 procent, vilket läkarföreningen vägrat att acceptera. Därför har landstinget nu beslutat att ensidigt lägga ut lönerna för de drygt 400 läkarna inom slutenvården.  - Det är klart att vi hade föredragit en ömsesidig överenskommelse. Men vi har helt enkelt inte mer pengar, säger Monica Dirnberger-Arvidsson, personalsekreterare vid Skaraborgs sjukhus.  Skaraborgs läkarförenings ordförande Lars Olén tror att arbetsgivarens sätt att förhandla kommer att påverka förtroendet för arbetsgivaren och möjligheterna till nyrekrytering.  - Eftersom vi har en jämförelsevis gles läkarbemanning, skulle vi behöva höja lönerna för att locka nya läkare. En sån här lönepolitik kommer ju knappast att underlätta rekryteringen, säger Lars Olén.  I Region Skåne tror läkarföreningarna att dålig löneutveckling kommer att försvåra rekryteringen av läkare inom framför allt primärvården. Redan vid förra årets förhandlingar pekade de fackliga företrädarna på att regionen ligger sist i distriktsläkarnas löneliga. Trots detta ville arbetsgivaren inte lyfta lönerna med mer än 2,4 procent vid årets revision.

Missnöje bland skånska läkare  - Distriktsläkarna borde vara en prioriterad grupp. Flera andra landsting har satsat på att höja deras löner, men i Skåne ligger man kvar på en oacceptabelt låg nivå, säger Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening.  Precis som förra året har en klar majoritet av läkarföreningarna förhandlat enligt den traditionella modellen, där lönen sätts genom förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga företrädare.  Gotland är ensamt om att genomgående ha använt den nya modellen där lönen i stället sätts efter samtal mellan chef och respektive anställd.   Enligt flera läkarföreningar har arbetsgivaren varit ointresserad av att övergå till en helt individuell lönesättning. Men ett uttalat motstånd till den nya förhandlingsordningen finns också inom föreningarna.  - Vi är inte beredda att släppa vårt fackliga inflytande förrän lönekriterierna och pedagogiken vid lönesamtalen blivit tydligare, säger till exempel Svante Blomberg, ordförande för Älvsborgs södra läkarförening.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev