Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svårt sjuka äldre lämnas åt sitt öde

Publicerad: 13 februari 2013, 06:00

Svårt sjuka äldre underkänner vården. De tycker att stödet brister när de blir akut försämrade och vid utskrivning från sjukhus, visar en pågående undersökning.


Drygt 1 050 äldre människor, som oplanerat återinskrivits på sjukhus inom 30 dagar, har intervjuats om hur de uppfattar vården före, under och efter den aktuella sjukhusvistelsen. Svaren i den så kallade Webbkollen är pinfärska och har lämnats från stora delar av landet fram till och med sista veckan i januari.

– Webbkollen ger inget bra betyg till hur vi arbetar i vården. Undersökningen är väldigt belysande för svårigheten att ge en vård och omsorg som hänger ihop ur den enskildes synvinkel, säger Jan Olov Strandell, som samordnar analysarbetet i projektet om sjuka äldre, som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Fram träder en bild av svårt sjuka äldre som saknar tillitsfulla kontakter med läkarna och övriga primärvården. De allra flesta ringer varken till vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen innan de beger sig till akutmottagningarna, ofta med ambulans.

En klar majoritet anser inte att en läkarkontakt eller någon annan insats skulle kunnat ersätta sjukhusbesöket – de var alltför dåliga. Men bland dem som trodde att något hade hjälpt kommer hembesök av läkare eller distriktssköterska högt på listan.

Många i undersökningen anser att de fick bra hjälp när de väl var inlagda på sjukhuset. Utskrivningen är en betydligt mer kritisk punkt och bygger på att samverkan fungerar mellan bland annat sjukhus, primärvård och hemsjukvård. En majoritet svarar att de inte visste vad som planerats i samband med utskrivningen, eller om det över huvud taget gjorts någon vårdplan.
16 procent av de äldre i Webbkollen trodde att de skulle vara tillbaka på sjukhuset igen inom 30 dagar. ­Ytterligare 46 procent svarade att de inte visste.

– De äldres uppfattning om återinskrivningar stämmer väl överens med hur det är i verkligheten. Vissa återinläggningar är givetvis nödvändiga, men siffran är väldigt hög, säger Jan Olov Strandell, som även är medicinsk rådgivare i landstingsledningen i Gävleborg.

Webbkollen ger ungefär samma mönster som de mer objektiva mätningarna av vilken slutenvård som borde kunna undvikas och antalet återinskrivningar, påpekar Jan Olov Strandell.
Samtidigt pågår mycket utvecklingsarbete, understryker han. Själva­ Webbkollen ger landstingen och kommunerna anledning att skärskåda och jämföra sina resultat.

Tio landsting deltar också i ett projekt tillsammans med vårdvalssamordnaren Roger Molin. Det ska utveckla ekonomiska styrmedel som gynnar vårdgivare som satsar på en sammanhållen vård av sjuka äldre. Projektet ska redovisas vid halvårsskiftet.

Geriatrikern Anne Ekdahl, verksamhetschef på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, har forskat om hur delaktiga multisjuka äldre är i olika beslut, som till exempel vid utskrivning från sjukhus.
Hennes resultat bygger på intervjuer med 35 äldre och en enkät till 150 äldre, samt ­intervjuer med vårdpersonal. De äldre fanns i landstingen i Kalmar, Jönköping och Östergötland.

– Mitt sammanfattande resultat är att sjukvården inte är uppbyggd för att ta hand om personer med komplexa vårdbehov, säger Anne Ekdahl, som den 1 april för andra gången blir ordförande i Svensk geriatrisk förening.

Hon slogs av att de äldre, trots allt, hade en tilltro till sjukvården.

– Detta även om de berättade att personalen hoppade över dem och inte hade tid att prata med dem. Men samtidigt ska man veta att de äldre inte har så mycket val, de är så beroende av personalen.

Anne Ekdahl tycker att hennes avhandling bekräftar den ofta före­kommande bilden av en sjukvård som sviktar för äldre med komplexa vårdbehov. Men det nya är att slutsatserna är evidensbaserade och inte bara bygger på tyckande, påpekar hon.

VIVIANNE SPRENGEL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News