Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svensk forskning får embryon från Italien

Publicerad: 29 november 2005, 17:44

Svenska forskare vill för första gången importera mänskliga befruktade ägg. En italiensk förening för IVF-patienter vill skänka ett lager med embryon som inte får användas i hemlandet.


Aldrig tidigare har forskare erbjudits att ta emot befruktade mänskliga ägg, embryon, från ett annat land.

- Detta är helt unikt och en otrolig möjlighet för svensk embryonalforskning, säger Julius Hreinsson, laboratoriechef för fertilitetskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

De embryon som svenska forskare nu kan få tillgång till har en högre kvalitet än de kasserade embryon som man forskar på i Sverige i dag. De kommer därför att få stor betydelse för den fortsatta stamcellsforskningen samt forskningen om tidig embryoutveckling. Socialstyrelsen ska nu ta ställning till om importen är laglig.

- Vi hoppas på ett snabbt och positivt besked så att vi inte missar denna chans, säger Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi på fertilitetsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Sedan ett par år är det, enligt italiensk lag, förbjudet att använda nedfrysta befruktade mänskliga ägg för forskning och assisterad befruktning. Det innebär att de embryon som finns kvar på olika italienska IVF-kliniker inte längre kan användas.  Därför har en förening för italienska IVF-patienter vänt sig till den svenska IVF-forskaren Outi Hovatta.

Uppskattar forskningens kvalitet  Föreningen erbjuder i ett brev svenska forskare att ta hand om embryon som annars kommer att kastas.

- Den italienska föreningen har jämfört hur embryoforskningen i olika länder ser ut och bestämt sig för att erbjuda svenska forskare materialet, säger Outi Hovatta.

De italienska patienterna framhåller särskilt att de önskar att deras embryon ska användas i stamcellsforskning. Patienterna kommer inte att få betalt för de befruktade ägg som de skänker till Sverige och de kommer att skriva under ett godkännande om att äggen bara får användas för forskningsändamål.

"För oss är detta en viktig symbolhandling för att demonstrera det absurda i de italienska lagar som hindrar användningen av embryon för forskningsändamål i Italien", skriver föreningen i sitt brev till Outi Hovatta.

- De italienska embryona kommer, i enlighet med patienternas önskemål, att användas till stamcellsforskning, till nya stamcellslinjer samt för forskning om vilka faktorer som styr tidig embryoutveckling. Detta är viktigt för att förbättra provrörsbefruktningsresultaten, säger Outi Houvatta.

De embryon som importeras kommer att avidentifieras och all forskning på dem omfattas av etikprövningslagen.

Inget problem för Socialstyrelsen  När Dagens Medicin frågar Socialstyrelsens jurister om det finns några lagliga hinder för denna import så är de till en början tveksamma eftersom frågan aldrig har varit aktuell tidigare. Men efter att ha slagit i böckerna säger de att lagen tillåter importen, utan något särskilt tillstånd från myndigheten.

- Så vitt jag kunnat se finns inget som hindrar att embryon förs över gränsen, säger Pål Resare, jurist på enheten för juridik och behörighet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev