Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svensk Lancetstudie får SBU att ompröva betablockerare

Publicerad: 18 oktober 2005, 16:26

Betablockerare bör enligt en Lancetstudie inte längre vara förstahandsvalet för att minska blodtrycket hos patienter utan hjärtsjukdom. Nu överväger SBU att ompröva sina slutsatser om behandling av högt blodtryck.


- Så snart den senaste metaanalysen är granskad kommer SBU att ta ställning till om det finns skäl att ändra slutsatsen att de gynnsamma behandlingseffekterna på insjuknande i hjärt-kärlsjukdom är likartade för de olika läkemedelsgrupperna, säger Nina Rehnqvist, chef för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Slutsatsen att betablockerare inte är att betrakta som förstahandsval för vissa patienter dras av tre svenska forskare i en artikel som tidskriften Lancet publicerade i går, tisdag den 18 oktober, på sin hemsida.

Enligt de tre forskarna, Lars Hjalmar Lindholm, professor i allmänmedicin vid Norrlands universitetssjukhus, NUS, i Umeå, Bo Carlberg, överläkare vid medicinkliniken på NUS samt intern- och njurmedicinaren Ola Samuelsson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är betablockerare betydligt sämre än andra läkemedel vid behandling av patienter med okomplicerad hypertoni, det vill säga högt blodtryck utan samtidig hjärtsjukdom.

- Allt snack om att betablockerare inte har effekt är fel. Men om man jämför betablockerare med andra hypertoniläkemedel så är de betydligt sämre, framför allt på att förhindra slaganfall. Det fanns också en tendens till högre dödlighet med beta-blockerare, jämfört med annan behandling, säger Lars Hjalmar Lindholm.

Redan för ett år sedan orsakade han och hans kollegor stort rabalder genom att ifrågasätta ett av världens mest förskrivna blodtrycksmedel - betablockeraren atenolol, i en artikel i Lancet. Bara i Sverige såldes 75,5 miljoner dygnsdoser av atenolol under 2004, oavsett indikation.

- Sverige har varit och är fortfarande betablockerarnas förlovade land. En anledning är att vi haft egen tillverkning, som av Seloken, säger Lars Hjalmar Lindholm.

Högre risk för stroke och död  I den artikel som publicerades i går vidgar forskarna sin analys ytterligare till att gälla alla betablockerare. I artikeln studerade de tre forskarna effekten av atenolol och andra betablockerare på stroke, hjärtinfarkt och dödlighet av alla orsaker i en metaanalys där utgångspunkten var 13 randomiserade studier med sammanlagt 105 000 personer.

Slutsatsen blev att strokerisken är 16 procent högre med betablockerare än med andra hypertoniläkemedel medan dödligheten av alla orsaker är 3 procent högre. Utifrån sju andra studier med totalt 27 500 personer minskade betablockerare risken för stroke med 19 procent.

- Det är ungefär hälften av de 38 procent som man hittills trott utifrån andra studier, säger Lars Hjalmar Lindholm.

Vilket råd ger du till allmänläkare som behandlar många av sina patienter med betablockerare?

- Att ta det lugnt. Det finns inget som tyder på att betablockerare är farligt. Sedan ska de i lugn och ro läsa artikeln och ledaren och tänka efter själva om de anser att slutsatserna i dessa är rimliga. Betablockerare är en alldeles utmärkt blodtrycksmedicin, men inte som förstahandsalternativ, snarare i fjärde eller femte hand.

Ett problem vid metaanalyser är att det är svårt att få tag på data på individnivå. Hur ser du på det?

- Vi har redovisat varenda studie och det finns inga hemligheter.

I en tilltagen redaktionell kommentar i Lancet frågar sig professor Gareth Beevers vid City Hospital i Birmingham, Storbritannien, om detta är slutet för betablockerare vid okomplicerad hypertoni.

Han skriver vidare att det ska bli intressant att se hur de många olika läkemedelskommittéerna runtom i världen reagerar på denna studie. Av allt att döma måste dessa kommittéer nu ändra sitt stöd för denna behandling, skriver han.

Men, konstaterar han och höjer ett varningen finger; barnet får inte åka ut med badvattnet. Vissa patienter har en genuin nytta av betablockerare som förstahandsbehandling.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev