Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Svensk medicinsk forskning håller inte måttet

Publicerad: 11 oktober 2006, 11:36

Sverige som vetenskapsnation håller inte måttet. Framför allt inom medicin där länder som Danmark, Finland och Nederländerna redan passerat Sverige. Det visar en ännu opublicerad rapport från Vetenskapsrådet.


– Detta är den första omfattande översikten som Vetenskapsrådet någonsin gjort, säger Staffan Karlsson, analytiker vid Vetenskapsrådets analysenhet.

Vetenskapsrådets rapport Hur mycket citeras svenska publikationer  är en undersökning av Sveriges vetenskapliga publicering mellan åren 1982 och 2004 och bygger på de cirka 23 miljoner vetenskapliga artiklar som registrerats i databasen Web of Science sedan 1982. I analysen ingår runt 70 miljoner forskarnamn och 400 miljoner citat.

Rapporten visar bland annat att andelen högt citerade publikationer från Sverige har minskat. Samtidigt har länder som Danmark, Tyskland, Finland och Nederländerna fått betydligt fler citeringar av sina publikationer under det senaste årtiondet.

Framför allt har dessa länder fått en ökad andel högt citerade publikationer.

Positiv utveckling i Danmark
Exempelvis citerades publikationer från Nederländerna och Danmark 22 procent över världsgenomsnittet mellan åren 2000 och 2002, medan svenska artiklar bara citerades med 13 procent över världsgenomsnittet under motsvarande period.

– Både Danmark och Nederländerna har haft en mycket positiv utveckling under senaste 15 åren och ligger bättre till än Sverige vare sig vi talar om citeringsnivån generellt eller om andelen högt citerade publikationer, säger Staffan Karlsson.

Slutsatsen i rapportens sammanfattning är dyster: "Jämfört med det europeiska medelvärdet har trenden varit negativ för Sverige under hela den studerade perioden".

Områden där det går bra för Sverige är skogs- och jordbruksvetenskap, naturvetenskap och teknik. Där ligger Sverige 25–30 procent över världsgenomsnittet.

Har förlorat till andra områden
Den medicinska forskningen i Sverige, däremot, når inte ens upp till världsgenomsnittet. Enligt rapporten citeras publikationer i medicinska tidskrifter 3 procent mindre än världsgenomsnittet.

Den kliniska forskningen ligger strax över världsgenomsnittet medan den biomedicinska forskningen ligger 10 procent under.

Men de medicinska publikationerna har inte bara förlorat i antal citeringar i ett internationellt perspektiv. Den medicinska forskningen har också förlorat i andel publikationer i förhållande till andra ämnesområden i Sverige. Och allra sämst har det gått för den kliniska forskningen som gått från 42 procent i början av 1980-talet till dagens 31 procent. Alla andra ämnesområden utom humaniora har i stället ökat sina andelar av antalet publikationer.

Siffrorna visar något annat
– Varför Sverige gått kräftgång jämfört med andra europeiska länder är något som vi ska analysera vidare. Framför allt inom medicin där Sverige ofta anses världsledande samtidigt som våra siffror visar något annat, säger Staffan Karlsson.

Sverige under genomsnittet
I dag citeras publikationer från Danmark, Finland och Nederländerna i betydligt större utsträckning än svenska artiklar. Grafiken visar utvecklingen av antalet citeringar för artiklar publicerade inom medicin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev