Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sverige kräver samma regler för vård i hela EU

Publicerad: 5 oktober 2005, 09:04

Vårdminister Ylva Johansson (s) vill att EU enas om gemensamma regler som underlättar för patienter att söka vård inom hela EU.


- Vi behöver ett EU-direktiv för att reglera när och på vilka villkor man ska kunna få vård i andra länder, säger hon.  Regeringsrätten slog i fjol fast att svenska patienter har rätt att välja om de vill ha sin offentligfinansierade sjukvård och tandvård utförd i Sverige eller i ett annat EU-land. Domstolsutslaget grundades på en tolkning av EG-fördragets principer om fri rörlighet för tjänster.

Efter domen har allt fler svenskar sökt vård och tandvård i andra EU-länder och krävt betalt i efterhand av den svenska staten.

- Det är bra att svenska medborgare har möjlighet att söka vård också i andra länder inom EU, inte minst eftersom vi rör oss så mycket mer. Det är bra att vi får ett sjukhussystem där vi har möjlighet att få vård inte bara i vårt eget land, utan också i andra länder och att vi har möjlighet att utnyttja expertis och goda kunskaper i andra länder, säger Ylva Johansson.

Vill ha system med förutsägbarhet  Men vård- och äldreomsorgsministern är bekymrad över att rätten för patienter att söka vård i andra EU-länder bara har klargjorts genom domstolsbeslut i enskilda fall, där domstolen har tolkat EG-fördraget på ett visst sätt efter år av rättsliga strider mellan patienter och stater.

Hon efterlyser därför ett politiskt ställningstagande av EU-länderna; ett EU-direktiv om patientrörlighet där EU-länderna gemensamt reglerar vad som ska gälla för patienter som vill söka vård i andra EU-länder.

- Ett stort problem med dagens reglering är att det inte finns tillräcklig förutsägbarhet över vilken vård man har rätt att få och vilken vård man inte har rätt att få i annat EU-land, när individen på eget initiativ söker vård och sedan söker ersättning i efterhand. Det leder till en väldigt stor osäkerhet för många medborgare.

Krav på samma patientskydd  Ylva Johansson påpekar att inte alla patienter har en sådan ekonomisk buffert att de kan söka vård i andra EU-länder på chans och hoppas på att staten ersätter den i efterhand.

- Patienten behöver få veta på förhand vad som gäller.  Ministern vill att EU-direktivet ska slå fast gemensamma regler inom EU om vilken vård patienterna kan få betald av det egna landet när de söker vård i andra EU-länder.

Tidigare har Ylva Johansson framfört tanken om att patientskyddet borde skrivas in i ett särskilt   EU-direktiv, för att patienten ska vara säker på vad som händer om han eller hon blir felbehandlad i ett annat EU-land. Avsikten är att skapa ett gemensamt regelverk för journalhantering, ansvarsfrågor och liknande.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev