Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ta chansen att påverka sjukvården

Publicerad: 22 mars 2003, 13:08

LEDARE, AT-STÄMMAN 2003: Nu är den femte AT-stämman slut. Med den här utgåvan av Nattens Medicin, utgiven vid midnatt mellan lördagen den 22 mars och söndagen den 23 mars 2003, sammanfattar vi från Dagens Medicin årets AT-stämma.


Det råder ingen tvekan om behovet av AT-stämman. Det visar uppslutningen. AT-stämman är dessutom ett av de tydligaste bevisen på att AT-läkarnas position har stärkts under senare år. I takt med att läkarvakanserna blivit fler ute i sjukvården har arbetsgivarna blivit allt mer angelägna om att ta hand om sina AT-läkare på ett bättre sätt än tidigare. På de flesta håll är det i dag en självklarhet att en nybakad läkare någon gång under sin AT ska få åka på stämman.  Det ger dig som är AT-läkare en chans att påverka din vardagliga arbetssituation.  Flera av de övergripande, icke-medicinska ämnena som tagits upp här under AT-stämman har du också möjligheter att påverka. Jag tänker då framför allt på ledarskapet i sjukvården, ansvarssystemet och könsrollerna.  * Vad gäller ledarskapet så är det bara att konstatera att de allra flesta läkare, oavsett om de vill det eller inte, kommer att ha ett ledaransvar. Det är läkarens position i sjukvårdens hierarki och det obestridliga medicinska ansvaret som medför att i stort sett alla läkare har ett ansvar som ledare. Min enda uppmaning är därför: se till att du får utbildning också i dessa frågor. Är ämnet för sparsamt upptaget under din AT bör du tala med din studierektor och föreslå att det utvidgas. Det ger dig kunskaper och färdigheter som garanterat kommer till nytta.  * Ansvarssystemet bör ändras från ett i första hand bestraffande till ett som mera genererar kunskap och undviker framtida felaktigheter. Ett sådant förslag har Sveriges yngre läkares förening tagit fram och framgångsrikt drivit kampanj för. Nästa steg, som landets läkare borde ta, är att kräva av Socialstyrelsen att informationen som samlas i ansvarsärenden också kommer tillbaka till berörda specialister. I dag begravs den tyvärr på ansvarsnämnden.   * Könsrollerna är djupt rotade i sjukvården. Kan någon idag motivera att kvinnliga läkare fortfarande tjänar tusentals kronor mindre än sina manliga kollegor för exakt samma jobb? Det är en fråga som du kan påverka i debatten eller genom att driva den i din lokala fackliga läkarförening. Här har det tidigare så mansdominerade Läkarförbundet inte gjort tillräckligt.  Med andra ord: att vara läkare innebär inte endast att du ska bota och lindra. Med ditt engagemang kan du förbättra sjukvården på många   olika sätt.  Per Gunnar Holmgren, chefredaktör  Nattens och Dagens Medicin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev