Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Team som inte fungerar skadar vården

Publicerad: 14 november 2007, 07:00

Vården kräver ofta arbete i team, men de måste vara riktiga för att det ska bli bra. Många misstag i vården begås av människor som arbetar i team som inte fungerar.


Att tro att man arbetar i team när man inte gör det påverkar arbetsresultaten negativt. Ansvar faller mellan stolarna. Det sker misstag när en åtgärd inte följs upp för att man tror att någon annan ska göra det.

När det händer i vården är det allvarligt. Det händer att patienter dör på grund av sådana misstag.
Ändå är teamarbete avgörande för vårdens kvalitet, menar den brittiske forskaren Michael West, chef för Aston Business School i Birmingham.

När han och hans forskarkolleger undersökte teamarbete i den brittiska vården svarade 90 procent av de tillfrågade personerna ja på frågan om de arbetade i team.

Forskarna har fyra kriterier för ”riktiga team”.
» De har tydliga och gemensamma mål.
» Där måste man arbeta nära tillsammans för att nå målen.
» Där träffas man regelbundet för att utvärdera sitt arbete.
» De har färre medlemmar än 16.

När forskarna ställde dessa kontroll­frågor till de 90 procent som svarat ja på den första frågan, visade det sig att 40 procent av dessa inte arbetade i några riktiga team, utan i varierande grader av pseudoteam, beroende på hur många av påståendena de instämde i.

Det är faktiskt bättre att inte jobba i team alls än i så kallade pseudoteam, visar forskningen. Teamarbete påverkar arbetstillfredsställelsen och viljan att fortsätta arbeta inom vården, se diagrammet här intill. Och det i sin tur påverkar antalet misstag, stress och skador som uppkommer.

Risken för att bli stressad, göra misstag och råka ut för olyckor och mobbning är lägre för riktiga team och högre för pseudoteam jämfört med vanliga arbetsgrupper.

Forskarna har räknat ut att om 25 procent fler anställda i vården arbetade i riktiga team skulle patient­död­ligheten minska med 8 procent.

Underlaget för forskningen är de årliga medarbetarundersökningar som genomförs i England inom den offentliga sjukvården, National Health Services. Drygt 128 000 svarade på enkäten 2006.

Det är förstås uppgiften som avgör hur ett team sätts samman. Vilka är målen? Och vilka kompetenser krävs för att nå dem? Ofta krävs olika yrkeskompetenser, men flera i ett team kan också ha samma arbetsuppgifter.

Oavsett måste roller och uppgifter definieras tydligt.

– Jämför med fotboll, alla kan inte spela back, kommenterar Michael West.

Han tycker att jämförelsen med sport håller, även om teamarbete i de flesta andra sammanhang är mer komplicerat.

– I en lagsport är målet för vad man ska uppnå tydligt, liksom vem som gör vad. Det finns en strategi. Man följer upp arbetet och ger varandra feedback på insatserna. Upplägget framöver diskuteras, man lär av sina misstag. Konstigare är det inte.

Problemet med begreppet team är att det är så vanligt även i arbetslivet och används om alla typer av arbetsgrupper.

Gemensamma mål saknas ofta och framför allt har man inte pratat igenom dem. Ofta uppstår förvirring kring ansvarsområden, rollerna är inte tydligt definierade.

Och teamen följer alltför sällan upp sitt arbete. Man tar sig inte den tiden.

– Men om man såg till att ha regelbundna träffar för utvärdering och feedback skulle arbetet kunna effektiviseras, säger Michael West.

Att ha en tydlig ledare för teamet är också viktigt. Risken inom den hierarkiskt styrda vården är att ledaren - som oftast är en läkare - blir för dominant och inte lyssnar på övriga teammedlemmar, enligt Michael West.

– Ett vårdteam är ingen demokrati, man kan självklart inte rösta under en operation. Men efteråt bör operationsteamet gå igenom vad som hände och se vad man kan lära inför nästa operation. Och då ska allas synpunkter vara lika mycket värda.

Få inom vården får någon utbildning i vad team är och hur det är att arbeta i team eller leda team, något som Michael West menar borde ingå redan i grundutbildningen.

Jane Bergstedt

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News