Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Telefonsamtal avslöjar hur Sverige mår

Publicerad: 31 oktober 2016, 11:54

Ovanligt många magsjuka i Borås eller en vattenburen smitta i Skellefteå? Genom att analysera samtal till 1177 Vårdguiden kan Folkhälsomyndigheten numera följa hälsoläget i Sverige i realtid.


Just nu är det ovanligt många vuxna svenskar som lider av svår hosta. Hostandet är relativt jämnt spritt över landet, även om Stockholm, Skåne, Örebro och Uppsala län sticker ut något.

– Faktum är att så här många vuxna svenskar inte har besvärats av hosta så här års sedan 2011, säger Pär Bjelkmar, hälsoinformatiker på Folkhälsomyndigheten.

Det vet han tack vare systemet Hälsoläge som varje dag analyserar de samtal som kommer in till 1177 Vårdguiden.

– Sverige är ett av få länder som har en nationell telefonservice för sjukvårdsrådgivning där alla sjuksköterskor arbetar och dokumenterar på samma sätt, säger Pär Bjelkmar.

Varje år får 1177 Vårdguiden ta emot cirka 5,5 miljoner samtal. En del ringer och frågar var närmaste vårdcentral ligger, andra undrar hur en viss medicin ska tas.

En majoritet ringer dock på grund av sjukdom eller sjukdomsliknande symtom. En sjuksköterska ger råd, vilket resulterar i en journal där ett eller flera olika symtom anges. Om personen inte valt att vara anonym finns även ett personnummer och därmed en folkbokföringsadress.

Efter midnatt skickas uppgifterna från dessa journaler, vilket brukar vara cirka 10 000 per dygn, till Folkhälsomyndigheten i Solna där de bearbetas av en speciellt framtagen algoritm.

– Varje morgon har vi en bild av det aktuella hälsoläget i Sverige, säger Pär Bjelkmar som understryker att det inte är samtalen i sig som analyseras.

– Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden ställer inga diagnoser, så det är bara symtomen vi ser. Alla uppgifter är dessutom avidentifierade.

Tanken med systemet, säger han, är att upptäcka sjukdomsutbrott så tidigt som möjligt, eftersom många använder 1177 Vårdguiden som sin första kontakt med vården vid tecken på sjukdom.

Eftersom det svenska smittskyddsarbetet till stora delar är decentraliserat till landstingen och kommunerna är systemet konstruerat så att det reagerar och mejlar till aktuell smittskyddsenhet om nivåerna av vissa symtom är förhöjda.

– På så sätt kan exempelvis smittskyddsenheten i Göteborg snabbt få information om ovanligt många blivit magsjuka där. De kan också logga in på hemsidan för att göra mer detaljerade analyser och se vilka symtom deras invånare lider av just nu, säger Pär Bjelkmar.

Systemet har bara varit i bruk sedan årsskiftet, men när det utvecklades analyserades bland annat samtalsmönstret i samband med det vattenburna utbrottet av parasiten cryptosporidium i Skellefteå 2011, då fler än 20 000 invånare blev sjuka.

– Det visade sig att man utan tvekan kan se att något inte står rätt till i Skellefteå redan 3,5 månader innan kommunen gick ut och uppmanade invånarna att koka sitt vatten. Om systemet dessutom hade varit konstruerat för att analysera vattendistributionsområden och inte bara gå efter kommungränsen hade man fått tydliga indikationer på att smittan var vattenburen och kom från Abborrverket, säger Pär Bjelkmar.

Men trots de uppenbara fördelarna har intresset från kommunerna varit svagt. Av landets 290 kommuner är det bara 30–40 stycken som är anslutna till systemet. Detta trots att smittorna vid de flesta sjukdomsutbrott är lokala, från en viss restaurang eller specifikt reningsverk.

– Om vi kan bygga systemet efter vattendistributionszoner och postnummer skulle vi få mer värdefull information. Men det förutsätter att kommunerna är med på noterna. Det är kommunerna som har de här uppgifterna. Hittills är det bara Skellefteå, Borås och Göteborg som använder sig av denna funktion, säger Pär Bjelkmar.

Råd per telefon

Varje år får Vårdguiden cirka 5,5 miljoner samtal. I de fall där personen ifråga vill ha råd angående sjukdom eller tecken på sjukdom upprättas en journal där de aktuella symtomen antecknas. Diagnoser ställs inte.

Projektet startades 2003 och hette ursprungligen "Vårdråd per telefon".

Källa: 1177 Vårdguiden

JOHAN NILSSON/TT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev