Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

TIA kräver snabbare insats

Publicerad: 1 oktober 2007, 07:38

Operation i halskärlen bör ske redan några timmar efter en TIA för att förhindra stroke. Det framför kritiker som menar att de nuvarande riktlinjerna med en gräns vid två veckor är långt ifrån tillräckliga.


Patienter som fått en transitorisk ischemisk attack, TIA, en övergående syrebrist i hjärnan, löper stor risk att drabbas av stroke. Förebyggande behandling är därför avgörande, men hur snabbt denna bör sättas in har länge varit föremål för diskussion.

– I dag vet vi att stroke ofta inträffar mycket snabbt efter en TIA. Hälften av fallen sker inom de två första dygnen. Med nuvarande rekommendationer finns ingen möjlighet att förhindra stroke hos dessa patienter, säger Rolf Ekroth, professor i thoraxkirurgi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Han är en av författarna till en artikel som nyligen publicerades i Scandinavian Cardiovascular Journal, som för fram att riktlinjerna bör ändras till att karotiskirurgi ska utföras redan inom ett par timmar efter en TIA. Det skulle, enligt artikelförfattarna, förhindra cirka 300 fall av stroke i Sverige varje år.

År 2005 kom nya nationella riktlinjer för strokevården, som säger att operation av karotis, halskärlen, ska ske senast två veckor efter en TIA hos patienter med stor kärlförträngning. Riktlinjerna baseras på vetenskapliga studier som visat att risken för stroke minskar kraftigt om operationen sker inom två veckor.

Men problemet med dessa studier är enligt Rolf Ekroth att de inte undersökt hur strokerisken påverkas av om ingreppet sker i början eller slutet av dessa två veckor.

– Kriteriet i evidensbaserad medicin för att ändra rekommendationer är minst två randomiserade studier. Men att genomföra det för att utreda effekten av att operera första dagen jämfört med dag 14, skulle ta mellan sju och tio år.

Anledningen är att TIA är så pass ovanligt att det är svårt att få ihop ett tillräckligt stort patientmaterial, enligt Lars Werkö, professor i internmedicin och en av författarna till den aktuella artikeln.

– Evidensbaserad medicin är i grunden bra, men i vissa fall går den inte att tillämpa. I fall som detta får man använda tillgängliga data. Och inte glömma att erfarenhet och sunt förnuft också spelar stor roll, säger Lars Werkö.

Forskarnas rekommendationer grundar sig i stället på uppföljningar av strokepatienter som visat att i de fall där stroke föregåtts av en TIA, så hade ungefär häften av TIA-fallen inträffat tidigare än två dagar före stroke.

Men tidig kirurgi är också förknippat med ökade risker. Enligt en retrospektiv studie var komplikationsrisken cirka 7 procent om operationen skedde inom två dygn, jämfört med någon enstaka procent om ingreppet dröjde mer än två veckor.

– Den risken måste absolut tas med i beräkningen. Men att operera inom det första dygnet i stället för efter 14 dagar skulle förhindra stroke hos 20 procent av patienterna med TIA. Därför överväger ändå riskerna med att vänta med karotiskirurgi, säger Rolf Ekroth.

Färre strokedrabbade skulle även medföra samhällsekonomiska vinster.

– Uppskattningsvis skulle man spara bortåt en kvarts miljard per år. Det är mycket mer än kostnaden för att bygga upp en organisation som snabbt kan ta hand om patienterna, säger Rolf Ekroth.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News