Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tiazider bästa val vid metabola syndromet

Publicerad: 29 januari 2008, 11:07

Tiaziddiuretika fungerar lika bra eller bättre än andra typer av blodtryckssänkande läkemedel hos patienter med det så kallade metabola syndromet. Det visar en ny analys av världens största blodtrycksstudie Allhat.


År 2002 publicerades slutresultaten från den stora Allhat-studien. I undersökningen lottades över 42 000 amerikanska patienter med högt blodtryck och minst en annan riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom till behandling med antingen ett vätskedrivande tiaziddiuretikum, en ACE-hämmare, en alfablockerare eller en kalciumflödeshämmare.

Slutsatsen var att tiaziddiuretikumet var bättre på att förebygga hjärt-kärlsjukdom än de övriga läkemedlen och därmed skulle användas som förstahandsbehandling vid högt blodtryck.

Nu publicerar forskarna bakom Allhat-studien en ny analys av sina resultat. Denna gång har de tittat närmare på de över 23 000 studiedeltagarna som var drabbade av det så kallade metabola syndromet.

Återigen är slutsatsen att tiaziddiuretika är minst lika bra eller bättre än de övriga studerade läkemedlen när det gäller att förebygga olika former av hjärt-kärlsjukdom. Resultaten var särskilt tydligt hos afroamerikaner.

Forskarna menar att resultatet är intressant mot bakgrunden att förespråkare tidigare har lyft fram användningen av ACE-hämmare och kalciumflödeshämmare hos patienter med metabolt syndrom, eftersom dessa läkemedel anses ha en mer fördelaktig metabol profil jämfört med tiaziddiuretika.

I den aktuella analysen definierades patienter med metabolt syndrom som individer vilka förutom högt blodtryck också hade minst två av följande riskfaktorer: störning i blodsockeromsättningen, höga triglyceridnivåer, lågt HDL-kolesterol eller ett kroppsmasseindex, BMI, över 30.

De blodtryckssänkande läkemedel som undersöktes i Allhat-studien var tiaziddiuretikumet klortalidon, ACE-hämmaren lisinopril, kalciumflödeshämmaren amlodipin och alfablockeraren doxazosin.

År 2000 avbröts doxazosin-armen i studien sedan en interrimsanalys visade att patienter som behandlades med detta läkemedel i högre utsträckning drabbades av kardiovaskulära händelser jämfört med patienter som behandlades med klortalidon.

Archives of Internal Medicine 2008; 168: 207–217

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev