Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tidiga invasiva ingrepp minskade förekomst av kärlkramp

Publicerad: 30 augusti 2002, 14:07

Enligt en brittisk rapport är tidig angiografi, kranskärlsröntgen, följd av revaskularisering av förträngda kranskärl att föredra framför en konservativ behandling. Studien presenteras idag på förmiddagen på hjärtläkarkongressen i Berlin.


Ämnen i artikeln:

Kärlkramp

På senare år har till exempel den skandinaviska Frisc II-studien och Tactics-Timi 18 talat för att en tidigt insatt angiografi åtföljd av ballongvidgning eller bypassoperation minskat ny hjärtsjuklighet och död hos patienter med akut kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt.  Den brittiska Rita 3-studien kommer till en likartad slutsats, även om den inte kunde visa lägre risk för hjärtinfarkt eller död efter ett års uppföljning. Däremot minskade förekomsten av kvarvarande kärlkramp, refraktär angina, efter ett år.  I studien ingick 1810 patienter med akut kranskärlssjukdom men utan höjning av ST-komplexet i EKG. 38 procent av deltagarna var kvinnor och medelåldern var 62 år. 895 patienter slumpades till tidiga aktiva ingrepp, "interventions"gruppen, och 915 till konservativ behandling, där angiografi genomfördes först när en optimal läkemedelsbehandling inte kunde hindra nya ischemiska besvär vid vila, trots fullständiga läkemedelsinsatser för att bryta kärlkrampen. 142 patienter i denna avvakta-grupp genomgick angiografi och av dessa fick 94 stycken genomgå ballongvidgning eller bypasskirurgi.  Av de 895 patienterna som slumpats till direkta invasiva ingrepp genomgick 314 patienter PCI, ballongvidgning i kombination med stentinläggning (88 procent av patienterna fick en stent), medan 193 patienter bypassopererades. Resterande 388 patienter fick medicinsk behandling.  Efter fyra månaders uppföljning hade 9,6 procent av patienterna i interventionsgruppen kvarstående kärlkramp, fått en hjärtinfarkt eller avlidit. Motsvarande andel i avvakta-gruppen var 14,5 procent. Dödsfall och hjärtinfarkt skiljde sig inte åt, medan andelen patienter med refraktär angina var halverad i interventionsgruppen jämfört med avvakta-gruppen.  Efter ett års uppföljning fanns fortfarande ingen skillnad i död plus hjärtinfarkt mellan grupperna, men skillnaden i förekomst av angina och användning av angina-brytande läkemedel kvarstod.  Författarna menar att studien talar för att tidig intervention är födelaktigare än en konservativ strategi, eftersom förekomst av angina halveras utan ökad risk för dödsfall eller hjärtinfarkt.

Sten Erik Jensen

Ämnen i artikeln:

Kärlkramp

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev