Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tidigare rådgivning ska stävja gravidas drickande

Publicerad: 28 november 2007, 08:15

RIKSSTÄMMAN ONSDAG Synen på alkoholdrickande under graviditet håller på att liberaliseras. Många gravida dricker fram till inskrivningen vid mödravården. För att förhindra alkoholskador satsar nu många landsting på så kallade tidiga hälsosamtal. Dessa ska upp till debatt på Riksstämman.


– Genom att fånga upp kvinnor tidigare i graviditeten, innan inskrivningen på mödravården, så kan vi fånga upp kvinnor i riskzonen i tid, ge dem adekvat information och på så sätt minimera risken att fostret tar skada av alkohol, säger barnmorskan och alkoholforskaren Mona Göransson.

Att fånga upp kvinnor tidigt i graviditeten, för att tidigare informera om alkoholens negativa effekter, är en av de punkter hon vill belysa. Orsaken är att hon fortfarande anser att det är ett problem med alkoholdrickande under graviditeten. Visserligen har tidigare studier visat att konsumtionen minskat från slutet av 1990-talet och in i 2000-talet, men forskarna ser nu en oroande tendens som ger anledning att fortsätta arbeta med frågan. På samma sätt som synen på alkoholbruk generellt liberaliserats i Sverige har det också blivit mer accepterat att dricka som gravid.

– Vi ser en trend att framför allt högutbildade gravida kvinnor dricker mer, förklarar Mona Göransson.

Trenden avspeglas också i patientsamtalen.

– ”Hur mycket kan jag dricka innan barnet blir skadat?”, är en vanlig fråga som mödravårdens barnmorskor och läkare får från blivande mammor, säger Åsa Magnusson, överläkare vid psykiatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Enligt henne är svaret på frågan egentligen ganska enkelt: drick inte alls! Forskning på såväl djur som människor har visat att redan mycket små mängder alkohol kan ge fostret små hjärnskador.
Med den risken i åtanke är det mycket viktigt att vända liberaliseringstendensen, anser Åsa Magnusson och Mona Göransson. Lösningen som de vill lyfta fram är just ”fånga upp tidigt”-modellen. Eller tidiga hälsosamtal som är det formella namnet. Det är en modell som just nu sprider sig som en löpeld i svenska landsting. Med tidiga hälsosamtal slipper gravida kvinnor gå tio tolv veckor i väntan på inskrivning och första kontakt med mödravården. I stället slussas kvinnan till ett första besök så fort hon fått ett positivt graviditetstest och hör av sig för att boka tid.

– Eftersom många kvinnor dricker fram tills att de skrivs in på mödravården, gör ett tidigare möte att barnmorskan kan ingripa med råd och stöd i tid, säger Åsa Magnusson.

Göteborgsförsök gav resultat
Tidiga hälsosamtal testades i ett pilotförsök i Göteborg för något år sedan och visade sig då sig minska alkoholdrickande och med det antalet missfall. Framgången har gjort att Göteborg nu har permanentat systemet. Och i dag är 10 av landets landsting på gång att införa liknande modeller.

Enligt forskarna kan modellen med tidiga hälsosamtal också råda bot på ett annat problem inom mödravården, nämligen det motstånd många barnmorskor och läkare känner inför att prata om alkohol med sina patienter. När hälsosamtalen införs får nu vårdpersonalen träning i hur de ska prata med patienterna på ett motiverande sätt utan att moralisera. I patientmötet används dessutom en standardiserad mall för att diskutera alkoholvanor.

– Samma frågor ställs till alla. Det minskar risken att kvinnan känner sig utpekad och kränkt, säger Mona Göransson.

Strategin snart införd i hela Stockholm

Stockholms läns landsting är ett av de landsting som jobbar med att införa tidiga hälsosamtal i mödravården. Planen är att det ska vara klart under 2008.

Modellen med tidiga hälsosamtal ingår i Folkhälsoinstitutets Riskbruksprojekt som startades 2002. I Stockholms läns landsting är det barnmorskan Christina Santesson som leder projektet för mödravården. Dalens mödravård, där hon arbetar, är en av få enheter som redan börjat med tidiga hälsosamtal.

– Förhoppningsvis har vi fått in alla landstingets 60 mödravårdscentraler och 350 barnmorskor i början av 2008, säger hon.

Christina Santesson tycker att tidiga hälsosamtal är en bra modell.

–  Ska vi skydda barnen mot alkoholskador så måste vi träffa mammorna tidigt, säger hon.

Madeleine Bäck

Även måttliga mängder alkohol kan ge skador på fostret

Det finns enligt dagens forskning inga säkra nivåer för alkoholdrickande under graviditet. Även små, måttliga mängder kan ge lindrigare fosterskador eller FAE, fetala alkoholeffekter.
Ett litet glas vin, motsvarande 10 gram alkohol, om dagen under de första tio veckorna räcker för att skada hjärnan hos fostret. Följden kan bli försämrad inlärningsförmåga, lässvårigheter eller koncentrations- och motorikproblem.
Vid 60 gram alkohol i veckan de tre första månaderna ökar risken för missfall, fosterdöd och minskad födelsevikt.
Gravt missbruk av alkohol kan ge upphov till FAS, fetalt alkoholsyndrom, där barnet får svåra hjärn- och utvecklingsskador och ett speciellt utseende. FAE och FAS sammanfattas i begreppet FASD, Fetal alcohol spectrum disorder.
Typen av fosterskador beror på när under graviditeten kvinnan dricker, om hon dricker lite och ofta, eller mer sällan men mycket. Den individuella känsligheten spelar också in.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News