Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tidigt åldrande ärvs från mor

Publicerad: 21 augusti 2013, 17:00

När åldrandeprocessen startar i förtid kan det bero på mutationer i genetiskt material som förts över från mamman, visar en ny studie i Nature.


Försöken som leder fram till forskarnas slutsatser är gjorda på möss.

– Men det finns ingen anledning att tro att det inte skulle gälla för människans räkning, säger Lars Olson, professor i neurobiologi vid Karolinska institutet.

Han ligger bakom studien tillsammans med Nils-Göran Larsson som är professor i mitokondriell genetik vid KI samt verksam vid Max Planck-institutet för åldrandes biologi.

Åldrande är en komplex process som drivs på många olika sätt. Cellernas mitokondrier, vars dna nedärvs enbart från modern, är några av aktörerna på resan mot mindre välfungerande celler och organ.

Mutationer i mitokondriernas arvsmassa ger celler med nedsatt energiomsättning.

Den nya studien visar att möss som ärver mitokondriella mutationer åldras tidigare än andra möss. Deras depåer av underhudsfett minskar snabbare, de drabbas av osteoporos tidigare och nivåerna av laktat i hjärnan är förhöjd jämfört med andra möss.

Däremot är det fortfarande oklart om mutationerna även förkortar livet.

– Vi har inte mätt livslängden, säger Lars Olson.

Han tillägger att möss som föds med många mutationer i mitokondrie-dna och dessutom men en viss mutation på dna i cellkärnan ofta drabbas av olika typer av utvecklingsstörningar i hjärnan – fynd som han ser all anledning att gå vidare med.

Vidare försök får visa om det på något vis går att bromsa åldrandeprocessen hos djur som har ett mindre fördelaktigt modersarv, exempelvis med livsstilsinterventioner.

– Motion är bra. Det skulle kunna vara så att motion hjälper cellerna att göra sig av med dåliga mitokondrier och spara dem som är bra, säger Lars Olson men betonar att det är en spekulation.

Flera forskargrupper arbetar med att olika sätt att förhindra att skadat mitokondriellt dna förs vidare till nästa generation. För ett år sedan rapporterade till exempel några forskare i Nature att de hade lyckats föra över kärn-dna från en mänsklig äggcell med skadat mitokondrie-dna till en med friskt, varpå friska embryon utvecklades efter befruktning.

Läs abstract:

Jaime Ross och James Stewart med flera. Germline mitochondrial DNA mutations aggravate ageing and can impair brain development. Nature, publicerad online den 21 augusti 2013.DOI:10.1038/nature12474

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev