Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Tidigt cannabisbruk ökade droganvändning senare i livet

Publicerad: 22 januari 2003, 13:08

Av en australisk-amerikansk tvillingstudie framgår att personer som provat cannabis före 17 års ålder har högre risk att missbruka eller bli beroende av alkohol och andra droger senare i livet. Undersökningen visar att genetiska och gemensamma miljöfaktorer inte räcker för att förklara skillnader i drogberoende.


Tidigare forskning har pekat på att missbruk av cannabis tidigt i livet är en viktig riskfaktor för användning och missbruk av andra droger. För att undersöka om det finns ärftliga inslag och påverkan från miljön gjordes en undersökning av 311 par av australiska enäggs- och tvåäggstvillingar av samma kön där den ene i tvillingparet missbrukat cannabis före 17 års ålder. Försökspersonerna var i åldern 24-36 år.  I försöket ingick 74 kvinnliga och 62 manliga enäggstvillingpar samt 84 kvinnliga och 91 manliga tvåäggstvillingpar.  Den tvilling som tidigt provat cannabis hade en mer än fördubblad risk att använda lugnande läkemedel (bensodiazepiner och barbiturater), jämfört med den andra tvillingen. Risken att använda opioider var också mer än fördubblad, för kokain och liknande substanser var risken mer än fyrdubblad och för hallucinogena droger mer än femdubblad.  Risken för alkoholmissbruk var nästan fördubblad bland dem som använt cannabis före 17 års ålder.  När forskarna, som var verksamma ibland annat Brisbane, Australien och Missouri Alcoholism Research Center, St Louis, USA, gjorde om analysen utifrån om debut av cannabisbruket inträffade före 15 års, 16 års respektive 18 års ålder bekräftades utfallet för före 17 års ålder.  Författarna konstaterar att eftersom det är så stora skillnader i droganvändning och drogberoende senare i livet mellan tvillingarna, kan inte genetiska faktorer och uppväxtmiljön förklara skillnaderna. En förklaring som föreslås är att tidigt cannabisbruk kan minska spärrarna mot att använda förbjudna droger.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev