söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tidigt födda som vårdades hemma fick färre infektioner

Publicerad: 8 april 2002, 12:03

Vård av för tidigt födda i hemmet minskade risken för luftvägsinfektioner, gav tryggare föräldrar och var dessutom kostnadseffektiv. Det visar studier av ett hemsjukvårdsprojekt som bedrivs vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm. Utvärderingen är gjord av sjuksköterskan och forskaren Annica Örtenstrand.

Ämnen i artikeln:

Neonatalvård

För tidigt födda barn som behandlades i specialanpassad hemsjukvård med stöd från en neonatalavdelning hade bland annat färre luftvägsinfektioner och fick tryggare föräldrar, jämfört med de för tidigt födda barn som stannade längre på sjukhus. Dessutom var hemsjukvården mer kostnadseffektiv, jämfört med den vanliga neonatalsjukvården. Det visar studier av ett hemsjukvårdsprojekt som bedrivs vid Sachsska barnsjukhuset, som är en del av Södersjukhuset i Stockholm.  Annica Örtenstrand. Foto: Anders Kallersand." BORDER="0"Annica Örtenstrand. Foto: Anders Kallersand.  - Resultatet av studierna visar att hemsjukvård av för tidigt födda barn är en bra vårdform, vilket gör att vi kan fortsätta att bedriva vår verksamhet med gott samvete. Bedrivs verksamheten med kvalificerad personal, kan jag inte se några nackdelar, säger Annica Örtenstrand, barnsjuksköterska vid neonatalavdelningen, Sachsska barnsjukhuset, och forskare vid institutionen för omvårdnad vid Karolinska institutet i Solna, som även har utfört utvärderingen.  Hembesök ingår som del i stödet  I undersökningen, som ingår i Annica Örtenstrands licenciatavhandling, har hon utvärderat det hemsjukvårdsprojekt som bedrevs vid Sachsska barnsjukhuset i mitten av 1990-talet.  Hemsjukvårdsverksamheten, som åter togs upp 1998, innebär bland annat att familjer med för tidigt födda barn med vissa vårdbehov, som exempelvis sondmatning, kan låta sina barn komma hem tidigare än planerat med stöd från neonatalavdelningen.  Stödet består bland annat av planerade hembesök, men även telefonkontakt dygnet runt och möjlighet till akuta besök av sjuksköterskor som har lång erfarenhet av neonatalvård.  Studierna följde 88 barn från 75familjer som var födda före graviditetsvecka 37 och som inte behövde livsuppehållande behandling. Barnen delades slumpvis in i två grupper, där de antingen fick åka hem med föräldrarna efter det att dessa hade fått undervisning, eller stanna på sjukhuset för fortsatt behandling.  Positiva erfarenheter av hemvård  Studien visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller barnens hälsa, förekomst av läkemedelsbehandling eller av kirurgiska ingrepp under studieperioden.  Däremot hade de barn som stannade längre tid på neonatalvårdsavdelningen nästan tre gånger oftare luftvägsinfektioner, jämfört med dem som behandlades i hemsjukvården. Grupperna skilde sig inte åt när det gällde antal återinskrivningar, eller hur ofta barnen fick sjukvård under det första året efter utskrivningen.  - Vi har inte sett att något av barnen har påverkats negativt av att vårdas i hemmet av föräldrarna, snarare tvärtom. En stor fördel med hemsjukvården är att familjerna kan vara tillsammans på ett helt annat sätt än när barnen vårdas på sjukhus, säger Annica Örtenstrand.  Föräldrarnas synpunkter på hemsjukvården har enligt avhandlingen också varit positiva.  Även om studierna inte undersökte ekonomiska konsekvenser av hemsjukvård, menar Annica Örtenstrand att detta vårdalternativ kan göra vården vid neonatalavdelningarna mer kostnadseffektiv.  - Det är svårt att göra direkta jämförelser mellan de olika vårdformerna, men ett tydligt exempel på hur projektet har effektiviserat vården av dessa barn är att vi har kunnat öka antalet vårdplatser utan att öka personalstyrkan nämnvärt, säger Annica Örtenstrand.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev