Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tillskott av warfarin minskade nya förträngningar

Publicerad: 14 augusti 2002, 11:18

Så gott som alla patienter med som överlever en hjärtinfarkt behandlas med en daglig låg dos av acetylsalicylsyra. Men om denna behandling kombineras med koagulationshämmare som warfarin, Waran, kan fler patienter slippa nya förträngningar, infarkter och propplösande behandling.


Cirka var tredje hjärtinfarktpatient får nya förträngningar i samma kranskärl inom ett år efter en framgångsrik behandling som i första skedet löst upp förträngningen. Acetylsalicylsyra, ASA, i låg dos är standardbehandling efter en hjärtinfarkt eftersom ASA reducerar risken för ny infarkt.  I en studie utförd av forskare vid University Medical Center Nijmegen, Nederländerna, ingick 308 patienter som behandlades med ASA och intravenöst heparin. De slumpades till antingen behandling med enbart ASA eller till en tre månader med kombinerad behandling av ASA och warfarin (kumarin). Hos de senare patienterna fortsatte heparinbehandlingen till man uppnått ett INR-värde mellan 2 och 3 (INR, international normalized ratio, ett mått på koagulationsförmågan hos blodet).  Angiografi och klinisk utvärdering skedde efter tre månader.  Nya förträngningar i kranskärl som tidigare varit tilltäppta av förträngningar förekom hos 28 procent av patienterna som fick enbart ASA. Bland patienterna som dessutom fick warfarin var andelen 15 procent. Kraftiga förträngningar förekom hos 20 procent respektive 9 procent av patienterna.  Antalet patienter som överlevde och varken drabbades av en ny infarkt eller behövde revaskulariseras var 86 procent för kombinationsbehandlingen och 66 procent för enbart ASA.  Förekomsten av mindre och större blödningar var 5 procent för kombinationsbehandlingen och 3 procent för ASA, men denna skillnad var inte statistiskt säkerställd.  Den nederländska studien, som går under namnet Apricot-2, bekräftar tidigare resultat i den så kallade Waris-2-studien, se länk ovan.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev