lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tillsynsprojekt upprör apotekare

Publicerad: 17 april 2013, 06:00

Staffan Henriksson, ordförande för Svenska privatläkarföreningen, delar inte Socialstyrelsens bild av att privatläkare överförskriver i högre utsträckning än andra.

Foto: Per Groth/Bildbyrån

Socialstyrelsen pekar inför ett nytt tillsynsprojekt ut privatläkare som dem som överförskriver mest och anklagar apoteken för bristande kontroll. Det upprör.


Jens Krey

jens.krey@dagensmedicin.se


Socialstyrelsen har precis startat ett tillsynsprojekt som är tänkt att innefatta hela landet och med det klara målet att hitta fler överförskrivande läkare.

Var myndigheten ska börja leta vet redan Eva Sunneborn, ord­förande i projektets styrgrupp.
– En stor andel av de överförskrivande läkarna är privat- eller ensampraktiserande, säger hon och hän­visar dels till en rapport från 2011, dels till en intern utredning från mitten av förra decenniet.

Den bilden delas  inte riktigt av ordföranden för Svenska privatläkarföreningen, Staffan Henriksson.

– Hypotesen att det skulle vara flest privatläkare som överförskriver narkotiska läkemedel stämmer inte med beroendemottagningarnas uppfattning där de flesta ansåg att det inte var någon skillnad eller att det faktiskt var lika många offentliga som privata verksamheter om överförskrev narkotika, säger han och hänvisar till Socialstyrelsens egen rapport.

Men, tillstår Staffan Henriksson, visst spelar vissa faktorer in på vilka läkare som överförskriver.

– Att det oftast är äldre läkare som överförskriver tror jag beror på att de är upplärda i en annan terapi­tradition då man på den tiden hade ett annat förskrivningsmönster och att man inte såg lika allvarligt på narkotikaklassade läkemedel.

I Socialstyrelsens projekt ingår även att se vilka rutiner apoteken har när det kommer till deras skyldighet att rapportera misstänkta överförskrivningar. Den förväntade ökning av riskindivider som den nya patientsäkerhetslagen skulle mynna ut i har nämligen uteblivit, konstaterar myndigheten i projektdirektivet.

– Det är möjligt att man på de nya apoteken inte är bekanta med vad det är som gäller och hur viktigt det är för tillsynen, och i slutänden för patienterna, att man anmäler när man ser avvikande förskrivningsmönster, säger Eva Sunneborn.

Men inte heller den bilden delas av dem som pekas ut.

– Apoteken är absolut medvetna om det ansvar som läggs på dem. Där­emot har det funnits en oro om att de anmälningar som görs inte leder någon vart och det påverkar motivationen att anmäla, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening.

Att omregleringen skulle ha gjort det svårare för Socialstyrelsen att föra en dialog med apoteken ger han inte heller mycket för.

– Hur svårt kan det vara? Det är lätt för en myndighet att säga att den upplever det som krångligt men vi har regelbundna kontakter med Socialstyrelsen och vi är samarbetspartnern för hela apoteksbranschen. Om det inte når fram till Socialstyrelsen så är det snarare ett internt problem för dem. Det här har inte med omregleringen att göra.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev