söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Tillväxthormon till äldre hindrar fall och benbrott

Publicerad: 21 september 2006, 11:09

Även vuxna bör behandlas med tillväxthormon. Enligt ny forskning är behandlingen mer effektiv och billigare än vad man tidigare trott.


- Alla patienter, oavsett ålder och kön, har nytta av att behandlas, säger forskaren bakom de nya resultaten, endokrinologen Galina Götherström vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I den avhandling hon nyligen lade fram vid Sahlgrenska akademin har hon kartlagt vuxna svenskar med grav brist på tillväxthormon.

Resultaten ställer gamla uppfattningar på ända. Enligt tidigare forskningsresultat var det tveksamt om äldre över 65 år verkligen tjänade på att få ­extra tillskott av tillväxthormon. Dessutom verkade kvinnor svara endast hälften så bra på behandlingen, jämfört med män.Galina Götherströms doktorsavhandling får dessa ålders- och könsbarriärer att krackelera.

- Effekten av behandlingen blir ökad muskelstyrka och bättre kroppssammansättning och i och med det bättre livskvalitet, säger hon.

Vuxna får diffusa symtom  Brist på tillväxthormon uppkommer när hypofysen, den körtel i hjärnan som producerar tillväxthormon, inte fungerar. Hos barn är denna hypofyssjukdom välkänd. Den är dessutom lätt att upptäcka, eftersom drabbade barn växer sämre.

Men att också vuxna kan drabbas av hypofyssjukdom är mindre känt och ofta svårt att upptäcka. Symtomen är diffusa och liknar mycket dem som uppträder när sköldkörteln inte fungerar eller vid det metabola syndromet. Trötthet, vikt­ökning, ökad andel kroppsfett och störd socker­omsättning med insulinresistens är vanligt.   Och till viss del hör dessa symtom ihop med naturligt åldrande. Mängden tillväxt-hormon minskar med åren.

Men ungefär 2500 svenskar lider av grav brist på tillväxt­hormon, ett tillstånd som kräver behandling. 500 patienter är anslutna till Sahlgrenska universitetssjukhuset och 139 av dem har Galina Götherström inkluderat i sitt avhandlingsarbete. Hon har sammanställt tioårsresultaten av en forskningsstudie som initierades mellan 1990 och 1994. De kvinnor och män som omfattas av studien har sedan dess tagit en daglig spruta av tillväxthormon.

Muskelmassan ökade rejält  Ett viktigt fynd är att muskelmassan ökade hos dem som var äldre än 60 år och som behandlades med tillväxthormon.

- Styrkan i musklerna ökade med  mellan 5 och 12 procent, ­ beroende på muskelgrupp. I de muskler som böjer knäet har exempelvis styrkan nästan normaliserats. Det är är viktigt för att förhindra fall och benbrott samt benskörhet, förklarar Galina Götherström.

Även andelen kroppsfett minskade hos hela kontrollgruppen. Minskningen var 7 procent hos såväl män som kvinnor. Därtill förbättrades glukosmetabolism och kolesterolvärden, vilket enligt Galina Götherström kan bidra till minskad risk för typ 2-diabetes.

- När man åldras är det annars som regel att värdena går åt andra hållet, kommenterar hon.

Under studiens gång har heller inga allvarliga bieffekter upptäckts. Den misstanke som funnits om att tillväxthormon bland annat skulle kunna initiera tillväxten av tumörer har inte kunnat bekräftas.

Billigare än tidigare känt  Men det är inte bara den medicinska effekten av tillväxthormon som avhandlingen tar hänsyn till. Eftersom behandlingen är väldigt dyr, medel­dosen kostar runt 46000 kronor per person och år, har hälsoekonomi varit ett argument mot ett utbrett användande.

Men även här har Galina ­Götherström kommit fram till nya rön. Under de tio år stud­i­­en pågick kunde dygnsdosen sänkas kontinuerligt utan att de positiva effekterna gick tillbaka. Mot slutet var dosen halverad.

Sammantaget hoppas Galina Götherström att resultaten från hennes doktorsavhandling ska bidra till att uppmärksamma hypofyssjukdom även hos vuxna, så att fler får behandling.

- Det är en säker och effektiv behandling som kan förbättra livskvaliteten oerhört. Förhoppningsvis kommer nu även äldre patienter att remitteras till en specialist vid tecken på tillväxthormonbrist, säger hon.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev