Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

TLV: Kräv försäkring

Publicerad: 16 september 2013, 13:04

Lagstifta om att läkemedel måste ha ett bra försäkringsskydd för att få ingå i förmånen. För det går, anser TLV tvärtemot utredningsförslaget.


– Jag vill inte påstå att det här är en ja- eller nej-fråga där det finns ett rätt svar, men vi vill ändå peka på att det finns möjlighet att se på den här frågan på ett annat sätt. Sedan får regeringen ta ställning, säger TLV:s chefsjurist Leif Lundquist till Dagens Apotek.

Enligt Läkemedels- och apoteksutredningen går det inte att ställa krav på att ett läkemedel måste ingå i läkemedelsförsäkringen för att det ska få omfattas av läkemedelsförmånen eller utses till periodens vara. Det är inte förenligt med EU:s regler, ansåg utredaren Sofia Wallström i ett delbetänkande om bland annat ersättning vid läkemedelsskador.

Samma Sofia Wallström är numera generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Men hennes myndighet håller inte med om slutsatserna i utredningen.

”TLV anser att ett krav på rimligt försäkringsskydd bör utgöra en förutsättning för att ingå i förmånssystemet”, står det i TLV:s remissvar på delbetänkandet.

Och det är möjligt rent lagtekniskt, enligt remissvaret. Enligt Leif Lundquist handlar det om vilket synsätt man har på försäkringsskyddet. Medan utredningen ser det som en reglering av en affär mellan patienten och läkemedelsföretaget, anser TLV att det går att använda ett offentligrättsligt perspektiv.

– Om man som läkemedelsföretag säljer ett läkemedel som ingår i förmånerna så gör man ju inte affärer på den traditionella marknadens villkor, utan man ingår i ett system som innebär att man får en förmån från det allmänna, säger Leif Lundquist.

Den förmånen är redan förknippad med vissa villkor, som att staten reglerar priset.

– Vi menar att ett försäkringsskydd skulle kunna betraktas vara av samma karaktär och därmed vara möjligt som villkor för att få ingå i förmånen, säger Leif Lundquist.

Enligt utredningens förslag skulle i stället patienterna få rätt att vägra låta apoteken byta ut ett läkemedel mot ett annat som har ett sämre försäkringsskydd. Och apoteken skulle få som plikt att informera om försäkringsskyddet.

Men det verkar inte rimligt att belasta apoteken med ytterligare informationskrav, anser TLV. ”Med ett obligatoriskt försäkringsskydd vid läkemedelsskador skulle det däremot enkelt kunna slås fast att samtliga utbytbara varor inom förmånerna har ett gott försäkringsskydd och att tiden sedan kan ägnas åt att ge patienten information och råd om läkemedelsanvändningen”, skriver myndigheten i remissvaret.

Sofia Wallström har inte deltagit i arbetet med remissvaret, eftersom det gällde hennes egen utredning.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev