Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

TLV vill prova att granska läkemedel i slutenvården

Publicerad: 7 maj 2010, 08:01

TLV vill börja utvärdera slutenvårdens läkemedel, enligt en ny rapport.


Ämnen i artikeln:

SlutenvårdLäkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, gör hälsoekonomiska värderingar av läkemedel som förskrivs på recept, ”öppenvårdsläkemedel”, och avgör om de ska omfattas av läkemedelsförmånen.

Läkemedel som upphandlas av landstingen och skrivs ut på rekvisition i slutenvården värderas dock inte av myndigheten.

I november fick TLV ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka myndighetens uppdrag till att också göra hälsoekonomiska värderingar av rekvisitionsläkemedel.

Nu står det klart att myndigheten ställer sig positiv till ett sådant nytt uppdrag. En rapport med den slutsatsen lämnades i går till socialdepartementet (läs dokumentet nedan).

– Vi ser att det skulle finnas en nytta med denna typ av utvärderingar och därför är vi positiva. Nyckeln i det hela är att läkemedelsindustrin är villig att leverera hälsoekonomiska data. Vi har fått signaler som tyder på att de är positiva, säger Niklas Hedberg, avdelningschef på TLV.

TLV förslår att verksamheten drivs på försök i två år och sedan utvärderas.

Tanken är att sjukvårdshuvudmännen i samordnad form ska kunna ansöka till TLV om att få hälsoekonomiska bedömningar genomförda för specifika läkemedel.

Resultatet blir enligt TLV:s förslag kunskapsunderlag kring kostnadseffektiviteten hos rekvisitionsläkemedel, som kan användas inför huvudmännens upphandlingar.

De nya utvärderingarna ska inte kosta något för beställarna, utan finansieras genom utökade anslag till TLV. Sex hälsoekonomer och medicinska utredare skulle behöva anställas enligt TLV, och kostnaden beräknas till cirka 7 miljoner kronor på årsbasis – plus drygt 2 miljoner i uppstartsfasen.

Med den finansieringen, finns det inte en risk att det görs fler ansökningar om hälsoekonomiska utvärderingar än vad ni har resurser till att utföra?

– Om det blir så kommer vi att behöva göra prioriteringar i nära samarbete med sjukvårdshuvudmännen, säger Niklas Hedberg.

Hur skulle dessa hälsoekonomiska beräkningar skilja sig från dem ni redan gör?

– De priser vi använder i beräkningarna är centrala. Det kan bli så att vi använder flexibla inpriser, så att man kan räkna fram intervall och gränser för kostnadseffektivitet.

Ger det här några besparingar?

– Det är svårt att säga, men underlagen kan komma att öka kostnadsmedvetenheten och bidra till att utjämna olikheter i landet. Det kan också ge rationaliseringsvinster eftersom de enskilda landstingen inte behöver göra de här beräkningarna själva, säger Niklas Hedberg.

Ämnen i artikeln:

SlutenvårdLäkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev