Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Toans golv var fullt av cellgifter

Publicerad: 2 december 2005, 08:52

RIKSSTÄMMAN. Halterna av cytostatika är högre på patienttoaletternas golv än i alla andra rum på den onkologiska avdelningen vid Universitetssjukhuset i Lund. Trots detta saknar städpersonalen ofta tillräcklig skyddsutrustning.


Cellgifter som används på onkologiska vårdavdelningar utgör en hälsorisk för personalen. Cytostatika som spills eller läcker ut ur sina behållare smutsar ned golv och andra ytor på avdelningarna. Dessutom utsöndras cellgifter från behandlade patienter, främst via urinen.

En grupp forskare vid yrkes- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund har upptäckt att de högsta halterna av cellgifter på sjukhusets onkologiska dagvårdsavdelning finns på golvet på patienttoaletten.

Att mängden cellgifter är större just på toaletten beror förmodligen på att stänk av urin från patienterna hamnar på golvet vid till exempel spolning. Men medan vårdpersonalen har noggranna säkerhetsföreskrifter att följa vid hanteringen av cellgifter, saknar ofta de som städar toaletterna tillräcklig skyddsutrustning.

- Cytostatika är giftigt och kan orsaka både cancer och fosterskador om man får i sig det via huden. Därför är det väldigt viktigt att städpersonalen har skyddskläder och handskar när de rengör de här utrymmena, säger yrkeshygieniker Maria Hedmer, som är doktorand och en av forskarna bakom studien.

I dag presenterar de sina fynd som en poster på Riksstämman.

Städarna får i sig större mängder  För att ta reda på hur mycket cytostatika som fanns på golven mätte Lundaforskarna halten av cyklofosfamid, ett cancerframkallande cellgift som har använts sedan 1950-talet.

Vid fyra slumpvis utvalda tillfällen under fyra månader tvättades en yta på 400 kvadratcentimeter av på vart och ett av golven i läkemedelsrummet, avfallsrummet, korridoren, behandlingsrummet och patienttoaletten på avdelningen. Proverna analyserades med vätskekromatografi och masspektrometri.

Det visade sig att avstryken från läkemedels-, avfalls-, behandlingsrummen och korridoren innehöll låga halter på mellan 8 och 95 nanogram cyklofosfamid. Proven från patienttoalettens golv innehöll däremot ända upp till 1 500 nanogram av den giftiga substansen, trots att toaletterna städades dagligen.

- Det kanske inte låter så mycket men vi mätte ju bara på en liten yta. De som städar rengör flera kvadratmeter varje dag, kanske under många år och utsätts för mycket större mängder än så, säger Maria Hedmer.

Troligen smutsas även ytorna ned av andra cellgifter, förutom cyklofosfamid, som används på de här avdelningarna.

Camilla Wernersson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev