Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Torsdagen på Riksstämman

Publicerad: 28 november 2002, 15:54

Här presenteras torsdagens nyheter från Riksstämman i korthet.


Vinnarna i Dagens Medicins IT-tävling korade  Enkelt, billigt och med stor utvecklingspotential. Ett lysande exempel på verksamhetsutveckling som bygger på nytänkande och kreativitet. Så motiverar Dagens Medicins IT-jury sitt val att utse handdatorprojektet Kliv i Malmö till årets bästa IT-stöd i sjukvården, i kategorin för små och innovativa projekt.  Läs mer  Många kommer försent till intensiven  Många patienter kommer till sjukhusens intensivvårdsavdelningar alldeles för sent. Men dödligheten bland dessa skulle kunna minskas med särskilda team som kan ge omfattande behandling redan innan patienten kommer till intensivvården.  Läs mer  Fler PSA-tester skulle minska dödlighet i prostatacancer  Svenska urologer och onkologer uppmanar till en ökad användning av PSA-tester för att tidigt diagnostisera prostatacancer, men vill ännu inte införa allmän prostatascreening för män. Risken att dö i prostatacancer är i dag dubbelt så hög i Sverige jämfört med USA, som tidigt satsade på screening med PSA-test.  Läs mer  Tydligare rollfördelning krävs inom anestesi  Det behövs riktlinjer som anger rollfördelningen mellan anestesiolog och anestesisjuksköterska. Det framgick klart när anestesiologerna på torsdagens Riksstämma diskuterade vem som ska göra vad av narkos och smärtlindring vid operation.  Läs mer  Samlagssmärta vanligt bland unga kvinnor   Smärta vid samlag, vestibulit, är mycket vanligt hos unga kvinnor. Nästan en av fem kvinnor mellan 20 och 29 år har någon gång upplevt svåra samlagssmärtor.  Läs mer  Svår jordnötsallergi ger störst risk för dödlig reaktion  Sedan 1996 har tre personer i Sverige avlidit efter allergisk reaktion, anafylaxi. Även om dödsfallen är få, finns all anledning att öka kunskaperna om vad som utlöser anafylaktiska reaktioner och hur de ska behandlas, anser barnläkare Magnus Borres.  Läs mer  Bättre teknik minskar infektioner efter thoraxkirurgi  Förbättrad kirurgisk teknik kan minska antalet infektioner efter thoraxkirurgi till en tredjedel. Det visar erfarenheter från Linköping som presenterades vid Riksstämman under torsdagen.  Läs mer  Infektioner vid ledproteser ska behandlas olika  Tidiga infektioner vid ledproteser ska behandlas snabbt med kirurgi och sena infektioner ska ges kombinationsbehandling med antibiotika.  Läs mer  Utlandsfödda hade sämre hälsa  Att vara född utomlands är en riskfaktor för dålig hälsa. Oberoende av redan kända socioekonomiska riskfaktorer, som låg utbildning. Därför måste vårdcentraler med många invandrare som patienter få extra resurser.  Läs mer  Kirurgi kan ta bort halva övervikten  Kirurgi är den enda behandlingen som i vetenskapliga studier ger bestående viktminskning vid fetma. Men även om kirurgiska ingrepp kan leda till kraftig viktminskning till att börja med, så kan man inte räkna med att få bort mer än hälften av patientens övervikt.  Läs mer  Ägnar du för mycket tid åt pappersarbete  En ny utredning visar att läkare ägnar 30-50 procent av sin arbetstid åt administration. Dagens Medicin frågade fem besökare på Riksstämman om de ägnar för mycket av sin arbetstid åt pappersarbete.  Läs mer  Lag förbereds till skydd för integritet i vården  Sverige har fortfarande inte anslutit sig till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. Skyddet för vår personliga och kroppsliga integritet är därför sämre än i andra länder,framhåller Elisabeth Rynning, forskare vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.  Läs mer

Uthållighet och engagemang hos Dagens Medicins debattpristagare  Översynen av de medicinska specialiteterna var den direkta orsaken till att reumatologen Tomas Bremell lyfte pennan för att skriva ett första inlägg i Dagens Medicin. Höstens heta debatt kring specialiteterna får nu till följd att Tomas Bremell, 55 år och verksamhetschef för en hotad specialitet, föräras Dagens Medicins debattpris 2002.  Läs mer  Buller på dagis ett outforskat problem   Buller, sterila miljöer och brist på vuxenkontakt är de faror som hotar svenska barn på dagis. Men de tränar också immunförsvaret för framtiden och får färre infektioner senare i livet, berättade Margareta Söderström, allmänläkare vid Vasa sjukhus i Göteborg på Riksstämman.  Läs mer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev