Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Traditionell kinesisk medicin var effektiv mot hösnuva

Publicerad: 23 augusti 2004, 06:59

En kombination av akupunktur och traditionella kinesiska naturläkemedel förbättrade livskvaliteteten för patienter med hösnuva. Det visas i en tysk studie publicerad i tidskriften Allergy.


Alternativ, eller komplementär, medicin används av många patienter som besväras av säsongsbunden allergisk rinit, hösnuva. Forskare från bland annat Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, gjorde en studie som omfattade 52 patienter för att utvärdera om traditionell kinesisk medicin, bestående av akupunktur och örtmedicin, har någon påvisbar lindrande effekt.  Patienterna, i åldrarna 20 till 58 år, hade alla typiska symtom av säsongsbunden allergisk rinit och slumpades till en av två behandlingsgrupper. Aktiv behandling bestod av akupunktur en gång i veckan och kinesisk örtmedicin tre gånger per dag i sex veckor. Kontrollgruppen behandlades med akupunktur utanför akupunkturpunkter och en örtblandning utan medicinska egenskaper.  Utvärdering gjordes före, under och en vecka efter den sex veckor långa behandlingen.  Patienterna i den aktiva behandlingsgruppen visade signifikant bättre förbättringar av hösnuvesymtom mätt med en visuell analog skala, VAS. Även en enkät om livskvalitet visade på signifikant bättre utfall för aktiv behandling. Förbättringar, mätt med Global Assessment of Change Scale, sågs hos 85 procent av deltagarna i den aktivt behandlade gruppen respektive 40 procent i kontrollgruppen. Någon signifikant skillnad kunde dock inte registreras med Allergic Rhinitis Symptom Questionnaire. Både aktiv behandling och kontrollbehandlingen tolererades bra av patienterna.  Forskargruppen konstaterar att traditionell kinesisk medicin kan vara en effektiv och säker metod att behandla säsongsbunden hösnuva.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev